Sự kiện hot
2 năm trước

Gemadept lên kế hoạch lãi 1.000 tỷ, chào bán hơn 100 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 3:1

GMD dự kiến chào bán tối đa là hơn 100 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 3:1. Giá phát hành dự kiến là 20.000 đồng/cp.

CTCP Gemadept (GMD) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2022 với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 3.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và tăng 24% so với thực hiện trong năm 2021.

Bên cạnh đó, GMD cũng trình cổ đông phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ. Theo đó, GMD dự kiến chào bán tối đa là hơn 100 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 3:1. Giá phát hành dự kiến là 20.000 đồng/cp.

Nếu hoàn tất, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 3.013 tỷ đồng lên 4.108 tỷ đồng. Số cổ phần được mua bởi quyền mua trong đợt phát hành kể trên sẽ được tự do chuyển nhượng.

Với hơn 2.000 tỷ đồng thu về từ đợt phát hành này, GMD sẽ dùng vào việc tăng vốn góp vào CTCP Cảng Nam Đình Vũ để thực hiện đầu tư mở rộng giai đoạn 2 và góp vốn vào các dự án cảng thủy nội địa (800 tỷ đồng).

Tăng vốn góp vào CTCP Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link để thực hiện đầu tư mở rộng giai đoạn 2 (1.000 tỷ đồng); đầu tư mua sắm tài sản cố định phát triển hoạt động kinh doanh là (209 tỷ đồng).

Trong quý IV, doanh thu thuần của Gemadept tăng gần 48% so với cùng kỳ năm trước lên 1.038,1 tỷ đồng. Giá vốn cũng tăng 45,3% lên 735 tỷ đồng, dẫn tới lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt 303,1 tỷ đồng, tăng 53,6%. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 28% lên 29,2%.

Kỳ này, doanh thu tài chính tăng 68,6% lên gần 5,9 tỷ đồng. Mặt khác, các chi phí đều được tiết giảm đáng kể, bao gồm: chi phí tài chính giảm 29% xuống 12,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng đi ngang với 40,9 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 33% còn 74,1 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Gemadept đạt gần 209 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt gần 109 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2021, GMD mang về 3.205,9 tỷ đồng doanh thu thuần và 721,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng trưởng 23% và 64% so với kết quả năm 2020. Trong đó, doanh thu từ hoạt động khai thác cảng đạt 2.762,4 tỷ đồng, chiếm 86,2% tổng doanh thu; còn lại 442,5 tỷ đồng (chiếm 13,8%) là doanh thu hoạt động logistics, cho thuê văn phòng khác.

Tính đến cuối năm, tổng tài sản doanh nghiệp tăng 9,2% so với hồi đầu năm, đạt 10.737,5 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng 49% lên 637,3 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 27,7% lên 436,8 tỷ đồng.

Nợ phải trả cũng tăng xấp xỉ 14% lên 3.692,1 tỷ đồng. Đáng chú ý là khoản vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn còn lần lượt 860,4 tỷ đồng và 1.061 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn 653,8 tỷ đồng. EPS đạt 1.846 đồng.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: