6 năm trước

Giảm lãi suất cho vay lĩnh vực nông nghiệp

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản đề nghị 5 ngân hàng thương mại Nhà nước: Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank, và MHB điều chỉnh giảm lãi suất cho vay phục vụ chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm, cá tra và tôm.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản đề nghị 5 ngân hàng thương mại Nhà nước: Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank, và MHB điều chỉnh giảm lãi suất cho vay phục vụ chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm, cá tra và tôm.

Theo NHNN, hiện nay mặt bằng lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với 5 lĩnh vực ưu tiên (trong đó có lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn) đã giảm và tối đa ở mức 10%/năm. Để chính sách đối với chăn nuôi và thủy sản phát huy được hiệu quả tích cực và phù hợp với diễn biến lãi suất trên thị trường hiện nay, NHNN đề nghị 5 ngân hàng trên cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc xem xét, điều chỉnh giảm lãi suất đối với các khoản cho vay trong lĩnh vực chăn nuôi, chế biến thịt lợn, gia cầm, cá tra và tôm được giải ngân trước ngày 13/5/2013 và còn trong hạn về mức tối đa 10%/năm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và NHNN.

Đồng thời, thực hiện cho vay đối với các đối tượng được hưởng chính sách theo Công văn 1149/TTg-KTN ngày 08/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ với lãi suất tối đa 10%/năm theo đúng quy định tại Thông tư số 10/2013/TT-NHNN.

Được biết, Công văn 1149/TTg-KTN, Thủ tướng Chính phủ đã giao NHNN chỉ đạo các Ngân hàng thương mại Nhà nước thực hiện việc giãn nợ tối đa 24 tháng và hạ lãi suất đối với khoản vốn đã vay; tiếp tục cho vay mới với lãi suất thị trường thấp nhất (11%) cho các hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp phát triển sản xuất chăn nuôi, giết mổ để cấp đông, chế biến thịt lợn, thịt gia cầm; nuôi cá tra, chế biến cá tra xuất khẩu.

Th.Vy
theo Thanh tra

Từ khóa: