Hoa hồng ư, xưa rồi! Đây mới là món quà khiến mọi cô gái “phát cuồng” 

Bây giờ tặng hoa, tặng son là quá lỗi thời. Nghe bảo 20/10 phải tặng thế này mới “đổ”