2 tuần trước

Hà Tĩnh: Thêm một mỏ khoáng sản bị thu hồi giấy phép

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định thu hồi Giấy phép khai thác mỏ đá xây dựng tại xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn do đơn vị được cấp phép không thực hiện đúng những cam kết ban đầu.

xã Sơn Trung (Hương Sơn, Hà Tĩnh)

Dự án khai thác mỏ đá xây dựng thuộc Công ty TNHH GTC, xã Sơn Trung (Hương Sơn, Hà Tĩnh) từng được kỳ vọng sẽ cung cấp đá xây dựng cho các công trình xây dựng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thế nhưng, vì nhiều lý do, mỏ đá này đã không hoạt động như cam kết.

Cụ thể, sau hơn 5 năm kể từ ngày giấy phép khai thác khoáng sản có hiệu lực, Công ty TNHH GTC không thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định; không đầu tư khai thác khoáng sản mà không có lý do bất khả kháng.

Trên cơ sở đó, ngày 23/10/2019, UBNDUBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 3505/QĐ, đã thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản số 221/GP-UBND ngày 16/01/2014 nhằm quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và giao cho địa phương để quản lý theo quy định về pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Quyết định yêu cầu, Công ty TNHH GTC có trách nhiệm nộp các tài liệu pháp lý, mẫu vật địa chất cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Bàn giao diện tích đã được cấp phép cho địa phương để quản lý; thực hiện các nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật.

Giao UBND huyện Hương Sơn, UBND xã Sơn Trung kiểm tra, giám sát không để bất kỳ tổ chức, cá nhân nào vào khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực mỏ nếu trên; Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn Công ty TNHH GTC và đơn vị địa phương liên quan thực hiện các nội dung theo đúng quy định; thực hiện thủ tục thu hồi đất (nếu có).

PV

Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: