Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Hà Tĩnh vinh danh các điển hình trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2021-2024

Tỉnh ủy Hà Tĩnh vinh danh 21 tập thể, 21 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2024.

Hà Tĩnh vinh danh 42 tập thể, cá nhân điển hình học và làm theo Bác

Báo cáo về kết quả thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Hà Văn Hùng cho biết: Ba năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW nghiêm túc, hiệu quả; kịp thời quán triệt, cụ thể hóa triển khai kết luận, học tập chuyên đề toàn khóa và xây dựng chuyên đề hằng năm gắn với Kết luận số 21-KL/TW và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, đạt được những kết quả tích cực với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, lan tỏa trong Đảng bộ và nhân dân.

Năm 2024, Hà Tĩnh xây dựng và triển khai chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên”.

Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh. Việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xác định được từng nội dung, gắn với từng nhiệm vụ cụ thể. Nhiều địa phương, đơn vị lựa chọn khâu đột phá phù hợp gắn với nhiệm vụ chính trị.

Việc tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng. Nhiều mô hình “làm theo”, gương “người tốt, việc tốt”, cách làm mới, kinh nghiệm quý được lan tỏa, nhân rộng. Trong 3 năm, toàn tỉnh vinh danh 3.845 gương điển hình tiên tiến (1.180 tập thể, 2.665 cá nhân).

Dịp này, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã vinh danh 21 tập thể, 21 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2024; lãnh đạo tỉnh cũng đã trao bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 1 tập thể, 1 cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác năm 2023.

Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng đạo đức, phẩm chất cán bộ, đảng viên, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.

Trên cơ sở kế thừa những kết quả đã đạt được, đồng chí Trần Thế Dũng mong muốn, thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền cần phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác. Tập trung xây dựng mô hình tập thể, cá nhân điển hình; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn cách làm qua loa, hình thức.

Hoài Thanh

Theo KT&ĐU

Từ khóa: