8 năm trước

Hàng loạt cổ đông vi phạm công bố thông tin

Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HSX) công bố cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và cổ đông có liên quan đến PTL, CII, DHA, DTT, PHR HLG, PET và CTG vi phạm công bố thông tin.

Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HSX) công bố cổ đông lớn, cổ đông nội bộ và cổ đông có liên quan đến PTL, CII, DHA, DTT, PHR HLG, PET và CTG vi phạm công bố thông tin.

Diễn biến giá cổ phiếu CTG trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.

* Bà Ngô Lê An Châu, vợ ông Ngô Hồng Minh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (mã PTL) đã mua 5.600 cổ phiếu PTL vào ngày 12/12/2011 nhưng không công bố thông tin.

* Bà Đoàn Minh Thư - thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CII chậm trễ sau khi đăng ký giao dịch ngày 14/11/2011.

* Bà Lê Thị Quyên, em bà Lê Thị Quyết - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hóa An (mã DHA) đã mua 5.000 cổ phiếu DHA vào ngày 23/12/2011 nhưng không công bố thông tin.

* Ông Nguyễn Bảo Toàn, con ông Nguyễn Băng Tâm - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (mã DTT) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu DTT chậm trễ sau khi đăng ký giao dịch ngày 1/11/2011.

* Bà Vũ Thị Mỹ Ánh, em ông Vũ Quốc Anh - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (mã PHR) đã mua 1.000 cổ phiếu PHR vào ngày 6/10/2011 và bán 1.000 cổ phiếu PHR vào ngày 29/12/2011 nhưng không công bố thông tin.

* Bà Phạm Thu Hằng, con ông Phạm Phúc Toại – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (mã HLG) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu HLG chậm trễ sau khi đăng ký giao dịch ngày 05/12/2011.

* Ông Nguyễn Quốc Khánh, em ông Nguyễn Cao Kỳ - thành viên Ban kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã PET) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu PET chậm trễ sau khi đăng ký giao dịch ngày 19/12/2011.

* Bà Bùi Như Ý - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (mã CTG) đã mua 6.000 cổ phiếu CTG vào ngày 21/12/2011 nhưng không công bố thông tin.

Hà Anh
Theo VnEconomy

Từ khóa: