8 năm trước

Hàng loạt hành vi có dấu hiệu trái pháp luật

Đi sâu xác minh vụ việc cho thấy, có nhiều hành vi có dấu hiệu trái pháp luật nghiêm trọng trong vụ án số 6 Tôn Đức Thắng cần được làm rõ.

Đi sâu xác minh vụ việc cho thấy, có nhiều hành vi có dấu hiệu trái pháp luật nghiêm trọng trong vụ án số 6 Tôn Đức Thắng cần được làm rõ.

Ông Vũ Khánh Hội: "Việc tòa án cấp sơ thẩm
buộc chúng tôi phải trả nhà cho bà Đỗ Thị Lạc là hoàn toàn thiếu căn cứ".
 
Theo đơn khởi kiện vụ án dân sự số 16/2010/TLST-DS ngày 15/04/2010 về việc “Đòi nhà cho ở nhờ” của TAND quận Đống Đa, bà Đỗ Thị Lạc khởi kiện ông Ngô Văn Vĩnh, ông Ngô Đình Doanh, anh Vũ Khánh Hội. Tòa án xác định đây là tranh chấp đòi nhà cho ở nhờ. Theo quy định tại khoản 3 điều 4 nghị quyết 58 quy định về việc cho mượn, cho ở nhờ nhà ở giữa cá nhân với cá nhân như sau: “Trong trường hợp thời hạn cho mượn, cho ở nhờ nhà ở không được xác định trong hợp đồng, thì bên cho mượn, bên cho ở nhờ được lấy lại nhà ở, nếu các bên không có thoả thuận khác, nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên mượn, bên ở nhờ biết trước ít nhất là sáu tháng.

Trong trường hợp bên mượn, bên ở nhờ không có chỗ ở khác hoặc không có điều kiện tạo lập chỗ ở khác, thì tuỳ từng trường hợp mà được tiếp tục sử dụng một phần hoặc toàn bộ nhà ở đang mượn, đang ở nhờ cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2005 và các bên phải ký kết hợp đồng thuê nhà ở theo quy định của Bộ luật dân sự; giá thuê nhà ở được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 3 của Nghị quyết này; nếu bên mượn, bên ở nhờ không chịu ký kết hợp đồng thì phải trả lại nhà; nếu bên cho mượn, bên cho ở nhờ không chịu ký kết hợp đồng thì bên mượn, bên ở nhờ được tiếp tục ở nhà đang mượn, đang ở nhờ cho đến ngày 1/ 7/2005.

Như vậy nếu nguyên đơn xác định đây là nhà cho bị đơn ở nhờ thì theo quy định nêu trên nguyên đơn phải thông báo bằng văn bản ít nhất 6 tháng nhưng tại Biên bản lấy lời khai đối chất ngày 7/4/2010 ông Đỗ Đức Kim có khai như sau: “...ngày 28/9/2009 cụ Lạc có thông báo chuyển chỗ ở gửi cho các hộ gia đình ông Vĩnh, ông Doanh, ông Hội, ông Kim, ông Vinh, ông Thi yêu cầu các hộ gia đình này chuyển đi...”.

Trên thực tế gia đình bị đơn không nhận được thông báo này. Nhưng nếu có thông báo này thì xét về mặt thời gian cũng không đủ quy định thời gian thông báo ít nhất là 6 tháng vì đến ngày 7/12/2009 nguyên đơn đã chuyển nhượng nhà đất này cho bà Lương Thị Lợi.

Tại điểm 2 mục III thông tư liên tịch số 01/1999 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại nghị quyết về giao dịch nhân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1996 của UBTVQH quy định về việc Giải quyết tranh chấp về hợp đồng mượn nhà ở, ở nhờ nhà ở giữa cá nhân với cá nhân như sau: “Khi đã xác định được quan hệ giữa các bên là quan hệ hợp đồng mượn nhà ở hoặc quan hệ hợp đồng ở nhờ nhà ở như đã hướng dẫn tại các khoản 10 và 11 Mục I Thông tư này, thì Toà án tiến hành giải quyết theo quy định tại Điều 4 và Nghị quyết số 58/1998. Tuy nhiên, khi giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết này, cần chú ý một số điểm sau đây:

a) Nếu bên mượn, bên ở nhờ không có chỗ ở khác hoặc không có điều kiện tạo lập chỗ ở khác, nhưng nếu lấy tổng diện tích ở của nhà ở đang mượn đang ở nhờ (kể cả diện tích ở được làm thêm) chia cho số người trong hộ gia đình của bên mượn, bên ở nhờ mà mức bình quân trên 6 m2 / người, thì toà án cho bên mượn, bên ở nhờ được tiếp tục sử dụng một phần nhà ở đủ mức bình quân bằng 6 m2/người, nhưng diện tích ở không dưới 10 m2 /người; phần còn lại cho bên cho mượn, bên cho ở nhờ được lấy lại.

b) Nếu bên mượn, bên ở nhờ không có chỗ ở khác hoặc không có điều kiện tạo lập chỗ ở khác, nhưng nếu lấy tổng diện tích ở của nhà ở đang mượn, đang ở nhờ (kể cả diện tích ở được làm thêm )chia cho số người trong hộ gia đình của bên mượn, bên ở nhờ mà mức bình quân hoặc dưới 6 m2/người thì Toà án cho bên mượn, bên ở nhờ được tiếp tục sử dụng toàn bộ nhà ở đang mượn, đang ở nhờ.

Đối với việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, làm thêm diện tích, xây dựng nhà ở mới. Tại các lời khai của nguyên đơn do ông Đỗ Đức Kim làm đại diện theo ủy quyền và tại Biên bản trao đổi với tổ trưởng tổ dân phố đều công nhận hộ gia đình ông Vĩnh, ông Doanh, anh Hội có cải tạo, sửa chữa xây dựng nhà ở mời do đó nếu tòa án xác định đây là tranh chấp đòi nhà cho ở nhờ thì theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 11 nghị quyết 58/1998 như sau:

Đối với trường hợp bên thuê, bên mượn, bên ở nhờ nhà ở đã làm thêm diện tích hoặc xây dựng nhà ở mới trong khuôn viên nhà thuê, mượn, ở nhờ, nếu các bên không có thoả thuận khác, thì giải quyết như sau: “…Trong trường hợp bên cho thuê, bên cho mượn, bên cho ở nhờ đã đồng ý bằng văn bản hoặc đến trước ngày 1/7/ 1996 không khiếu kiện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc làm thêm diện tích, xây dựng nhà ở mới và nếu diện tích làm thêm hoặc nhà ở mới có thể sử dụng để ở một cách riêng biệt với nhà cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, thì diện tích làm thêm, nhà ở mới đó thuộc quyền sở hữu của bên thuê, bên mượn, bên ở nhờ và họ phải thanh toán cho bên cho thuê, bên cho mượn, bên cho ở nhờ giá trị quyền sử dụng đất theo bảng giá do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo khung giá do Chính phủ quy định, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác”.

Liên quan đến vụ việc trên, gia đình ông Hội đề nghị tòa án kiến nghị đối với các cơ quan có thẩm quyền trong việc ký Hợp đồng ủy quyền cũng như chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bà Đỗ Thị Lạc, ông Đỗ Đức Kim, bà Lương Thị Lợi vì các lý do sau:

Theo Chứng minh thư nhân dân của bà Đỗ Thị Lạc, bà Lạc sinh năm 1917 số CMND 010156237 do công an Hà nội cấp ngày 6/7/1978. Tính đến thời điểm khởi kiện 2010 bà Đỗ Thị Lạc đã 93 tuổi, như vậy bà Lạc tuổi đã cao sức đã yếu không biết còn minh mẫn sáng suốt hay không vì theo quy định của pháp luật thì chứng minh thư có giá trị sử dụng là 15 năm khi hết hạn sử dụng phải làm lại chứng minh thư nhưng không hiểu vì lý do gì bà Lạc không làm lại chứng minh thư.

Khi ký công chứng ủy quyền cho ông Kim chứng minh thư mà bà Lạc dùng để ký công chứng đã hết thời hạn sử dụng (ngày cấp chứng minh thư của bà Lạc ngày 6/7/1978) đã quá thời hạn mười 15 năm nhưng cơ quan công chứng vẫn tiến hành ký công chứng điều này đã vi phạm quy định của pháp luật. 

Tại UBND quận Đống Đa cũng chấp nhận chứng minh thư nhân dân đã hết hạn sử dụng để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Lạc.

Ngoài ra, theo ông Vũ Khánh Hội cho biết, tại nhà số 6 Tôn Đức Thắng còn có ông Ngô Văn Tiến (đã mất năm 2008) có vợ là bà Nguyễn Thị Hải (Lungumarina) có hai con là Ngô Hải Linh và Ngô Thúy Quỳnh hiện đang sinh sống tại Thụy Sỹ đã bỏ nhiều tiền của cũng như công sức vào việc sửa chữa, cải tạo xây mới nhà đất tại số 6 Tôn Đức Thắng. Nay ông Ngô Văn Tiến đã mất, bà Hải và các con là người thừa kế hợp pháp của ông Ngô Văn Tiến, bà Nguyễn Thị Hải và các con là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án Đòi nhà cho thuê này.

Vì vậy để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Nguyễn Thị Hải và các con của ông Ngô Văn Tiến, để tránh việc bỏ sót người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, cũng như quyền lợi của các gia đình. Gia đình ông Hội đã làm đơn đề nghị Tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu bà Nguyễn Thị Hải và các con tham gia quá trình tố tụng từ cấp sơ thẩm nhưng tòa án cấp sơ thẩm đã không giải quyết.

Gia đình ông Hội đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét và xác minh tính trung thực và hợp pháp về các thông tin trong đơn và các chứng cứ do bà Lạc cung cấp để giữ vững được sự công bằng và sáng suốt của pháp luật. Đồng thời đề nghị tòa án cấp phúc thẩm kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét tính hợp pháp của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Đỗ Thị Lạc cũng như các mâu thuẫn giữa các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu sử dụng của bà Đỗ Thị Lạc trong vụ án này.
Vũ Văn Tiến
Từ khóa: