6 năm trước

Hãng Microsoft kích hoạt các tài khoản đã quá hạn

Theo giới truyền thông, hãng Microsoft hiện đang tiến hành kích hoạt các tài khoản email thuộc dịch vụ Outlook, Hotmail và Live của họ.

Theo giới truyền thông, hãng Microsoft hiện đang tiến hành kích hoạt các tài khoản email thuộc dịch vụ Outlook, Hotmail và Live của họ.


Tài khoản Outlook của Microsoft. (Nguồn: filewin.net)

Trong điều kiện thỏa thuận sử dụng dịch vụ, Microsoft đã nhắc người dùng ràng họ phải định kỳ đăng nhập vào tài khoản Outlook, Hotmail hay Windows Live ID của mình để giữ tài khoản hoạt động.

Tuy nhiên, phần điều kiện này không nói rõ các tài khoản lâu ngày không được dùng liệu có bị hủy và cấp lại cho người dùng mới không.

Microsoft cũng đã xác nhận về vấn đề nói trên: "Tài khoản email được tự động xếp hàng để dần bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi. Sau đó, trải qua 360 ngày, người dùng mới có thể đăng ký tài khoản đã bị xóa đó."

Trước đó, Yahoo đã bị chỉ trích vì “tái chế” địa chỉ email, song hãng này còn cảnh báo rõ ràng cho người dùng trong phần chính sách điều khoản sử dụng dịch vụ của họ.

Không giống với Microsoft , Google khẳng định họ không bao giờ “tái chế” tài khoản email, vậy nên người dùng mới sẽ không bao giờ có thể đăng ký được một địa chỉ Gmail từng thuộc về người khác, dù địa chỉ này đã bị xóa trong nhiều năm.

Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Hang-Microsoft-kich-hoat-cac-tai-khoan-da-qua-han/201310/219469.vnplus

Văn Hưng
theo Vietnam+

Từ khóa: