9 tháng trước

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 và Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn

Trong ba ngày 22-24/11/2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2017, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Tham dự Hội nghị tập huấn có các đồng chí: đồng chí Trịnh Quang Khải, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Lê Thành Công, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT, giảng viên Lê Anh Sơn và 120 đồng chí cán bộ đoàn chủ chốt của Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Đ/c Trịnh Quang Khải, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT quán triệt một số nội dung của Nghị quyết Trung ương 6

Tại Hội nghị đồng chí Trịnh Quang Khải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT đã quán triệt một số nội dung của Nghị quyết Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và quyền làm chủ của nhân dân; bám sát Cương lĩnh, Hiến pháp, Điều lệ và các văn kiện của Đảng trong việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

 Đ/c Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên

Trong hội nghị, đồng chí Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương đã hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên với chuyên đề về "Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật và khiếu nại tố cáo trong hoạt động đoàn" một trong những công tác quan trọng của Đoàn. Ngoài ra còn có ông Đào Văn Hồ, Giám đốc Trung tâm xúc tiến Thương mại Nông nghiệp thảo luận về chuyên đề "Nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về thực phẩm an toàn, hướng đến người tiêu dùng thông minh" và giảng viên Lê Anh Sơn đào tạo về Kỹ năng lãnh đạo đoàn, kỹ năng thu hút, tập hợp đoàn viên thanh niên”.

Đoàn dâng hương và thăm quan Khu Di tích lịch sử quốc gia “Bến tàu không số - K15”

Cũng trong chương trình Hội nghị đoàn đã dâng hương tại bia tưởng niệm và thăm qua Khu Di tích lịch sử quốc gia "Bến tầu không số - K15" nơi khởi nguồn con đường huyền thoại- đường Hồ Chí Minh trên biển - khắc ghi những chiến công hào hùng của quân và dân ta trong công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Qua đó khơi gợi lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương, đất nước từ đó nỗ lực cống hiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ Đoàn được trang bị các kỹ năng cần thiết trong nghiệp vụ công tác đoàn; trao đổi kinh nghiệm, nâng cao tinh thần chủ động, tinh thần thi đua, giao lưu, học hỏi  tại các chi đoàn, cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Bộ Nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác đoàn và phong trào thanh niên hiện nay.

Trang Nguyễn
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: