khoảng 1 năm trước

Hôm nay, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ mới

Hôm nay (12/12), ngày thứ 3 của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI có nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ngày thứ 3 của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI có nhiều nội dung quan trọng, trong đó bầu ban chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ mới.

Buổi sáng, Đại hội họp phiên thứ 4 và Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội nghe trình bày, thảo luận, thông qua Đề án Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI; Thảo luận ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI (tại các tổ); Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI.

Buổi chiều: Đại hội Phiên thứ năm và công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung tại các tổ thảo luận.

Buổi tối: Chương trình nghệ thuật “Khát vọng trẻ  – Tổ quốc bốn mùa thanh xuân”.

Trình bày đề án nhân sự ban chấp hành, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI phải thật sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí, hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo.

Theo anh Huy, ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa mới phải là đội ngũ tiêu biểu về tính xung kích, tính kỷ luật, ý chí, nguyện vọng của thanh niên cả nước; gắn bó với cán bộ, đoàn viên, thanh niên, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đoàn; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo tổ chức Đoàn trong giai đoạn phát triển mới.

Anh Bùi Quang Huy – Bí thư Trung ương Đoàn, trình bày đề án ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI – Ảnh: CHÍ TUỆ (Tuoitre.vn)

Trước đó, chiều 11/12, các đại biểu Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã tập trung thảo luận tại 20 tổ.

Nội dung trao đổi được xoay quanh Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa X và Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

Báo cáo chính trị với chủ đề “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng; xây dựng đoàn vững mạnh; đoàn kết, phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Thảo luận tại tổ, đại biểu Đoàn Ngọc Báu (Ban Thanh niên Bộ Tư lệnh Biên phòng) cho rằng, trong báo cáo đã chỉ ra một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, bị các thế lực thù địch lôi kéo.

Đây là vấn đề rất lớn, quan trọng nên Thiếu tá Báu đề nghị Trung ương Đoàn cho nghiên cứu, xây dựng tài liệu chuyên đề về xây dựng đạo đức, lý tưởng, lối sống cho thanh niên sát với từng đối tượng.


Đại biểu Báu đề xuất, để nâng cao tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, lối sống cho giới trẻ, Đoàn nên tổ chức nhiều chuyên đề, nhiều hội thảo, hội nghị tập huấn để nâng cao việc giáo dục cho thanh niên.

Để thu hút, tập hợp thanh niên vào tổ chức đông hơn cần đổi mới, tăng cường nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích để thu hút giới trẻ, qua đó để tuyên truyền.

Ví như Bộ đội Biên phòng, hay Bộ đội Hải quân luôn sẵn sàng tổ chức các chuyến đi xa để thanh niên hiểu hơn về biên giới, hiểu hơn về biển và đảo Trường Sa.

Đại biểu Trần Thị Ngọc Trinh (đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh) nêu ý kiến, trong văn kiện của Đại hội đã xác định phong trào “Thanh niên tình nguyện” là phong trào chính trong nhiệm kỳ tới, nên chăng Đoàn có cần phát động thêm phong trào “giờ tình nguyện”.

Chiều nay trong phiên họp thứ 5, đại hội sẽ công bố kết quả bầu ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Út Thương
Theo Truyền thống phát triển

Từ khóa: