3 tháng trước

HTN: Mục tiêu tăng trưởng 20% phát hành trái phiếu chuyển đổi

Ngày 24/04/2019, tại Trung tâm hội nghị Capella Galery Hall, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN) đã Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

ĐHĐCĐ Hưng Thịnh Incons có sự tham gia của 211 cổ đông, đại diện cho 90,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tại Đại hội, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty đã báo cáo hoạt động quản trị và kinh doanh năm 2018 và đệ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Hưng Thịnh Incons

Mục tiêu tăng trưởng 20%

Theo đó, tổng doanh thu và lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2018 của Hưng Thịnh Incons đạt lần lượt là 4.061 tỷ đồng và 182 tỷ đồng, tăng 50,36% và 66,36% so với năm 2017. Trên cơ sở 254 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, HTN sẽ chi 43 tỷ đồng để trả cổ tức năm tài chính 2018 và phát hành 4,3 triệu cổ phiếu. Tổng mức chi trả là 30%, trong đó, 15% cổ tức bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

Năm 2019, HTN đặt mục tiêu doanh thu 4.865 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 216 tỷ đồng, tiếp tục giữ mức tăng trưởng chung 20% so với năm trước. HTN đang mở rộng sang phân khúc xây dựng các công trình trong lĩnh vực bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng theo định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Chính phủ.

Ông Nguyễn Đình Trung – Chủ tịch HĐQT tặng hoa cho Ông Khuất Tùng Phong – Thành viên HĐQT độc lập mới của Hưng Thịnh Incons.

Phát hành trái phiếu chuyển đổi

HĐQT Hưng Thịnh Incons trình ĐHĐCĐ phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi nhằm tăng cường nguồn lực tài chính đáp ứng định hướng phát triển của Công ty. Đại hội đã đồng thuận thông qua chủ trương phát hành trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị tối đa là 250 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đại hội thông qua việc bầu bổ sung Ông Khuất Tùng Phong làm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Công ty. Sau đại hội, Công ty có 6 thành viên HĐQT, trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập, đảm bảo tỷ lệ số thành viên HĐQT độc lập trên tổng số thành viên HĐQT là 1/3.

Hồng Nhi
Theo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: