Sự kiện hot
3 năm trước

Hưng Thịnh Incons lãi sau thuế quý 3/2021 giảm 88%

Lũy kế 9 tháng năm 2021, HTN ghi nhận doanh thu thuần giảm nhẹ xuống hơn 3.508 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 143 tỷ đồng, giảm 55% so với 9 tháng năm 2021.

CTCP Hưng Thịnh Incons (mã chứng khoán HTN - sàn HOSE) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III và lũy kế 9 tháng năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 653 tỷ đồng, giảm 63,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cho biết, quý này, Công ty chỉ ghi nhận doanh thu từ hoạt động xây dựng, trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận doanh thu hợp nhất từ hoạt động bất động sản dự án Richmond City thuộc Công ty Bình Triệu.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính tăng 4% lên hơn 21 tỷ đồng do lãi tiền gửi, tiền cho vay. Trong quý, chi phí tài chính Công ty giảm 48% xuống 45 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 23% xuống 22 tỷ đồng và không ghi nhận chi phí bán hàng (cùng kỳ chi phí này ở mức 92 tỷ đồng). Công ty lãi sau thuế 22,4 tỷ đồng, giảm 88,8% so với khoản lãi 200,6 tỷ đồng của quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, HTN ghi nhận doanh thu thuần giảm nhẹ xuống hơn 3.508 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 143 tỷ đồng, giảm 55% so với 9 tháng năm 2021.

Tính đến thời điểm cuối kỳ, tổng tài sản của HTN tăng 15% so với hồi đầu năm lên 6.374 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng gần 16% lên 3.989 tỷ đồng; tiền và tương đương tiền tăng 124% lên 276 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm gần 6% xuống 1.341,6 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả cũng tăng 9% lên 4.936 tỷ đồng; riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 20,6% lên 1.965,3 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: