6 năm trước

Huy động 500 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh

Ngày 7/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành.

Ngày 7/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành.


Kiểm tra, giám sát theo dõi hệ thống đấu thầu trái phiếu điện tử.
Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu là 1.000 tỷ đồng, trong đó có 500 tỷ đồng thời hạn 3 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm.

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.300 tỷ đồng.

Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 7,50-8,15%/năm. Kết quả, huy động được 500 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 7,50%/năm (thấp hơn lãi suất trúng thầu phiên trước đó 0,65%).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm chỉ có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 350 tỷ đồng với lãi suất đặt thầu là 9,00%/năm. Do lãi suất đặt thầu cao hơn lãi suất trần nên không có trái phiếu trúng thầu tại kỳ hạn này.

Như vậy, tính cả kết quả huy động của phiên đấu thầu ngày 7/6, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được 5.230 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu từ đầu năm 2013 đến nay.

Thùy Dương
theo TTXVN

Từ khóa: