khoảng 1 tháng trước

Huyện Yên Lập, Tỉnh Phú Thọ: Bước chuyển mình sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới

Sau 10 năm đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới (NTM), diện mạo kinh tế - xã hội của huyện Yên Lập đã có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt.

Cách trung tâm TP.Việt Trì khoảng 70km, Yên Lập là huyện miền núi nhiều khó khăn của tỉnh Phú Thọ có xuất phát điểm kinh tế thấp, diện tích rộng, nhiều đồi núi cao và khe suối, dân cư phân bố không tập trung, hạ tầng kỹ thuật thiếu thốn và không đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (13,2%).

  Nông thôn mới ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
  Nông thôn mới ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (TTCN) mới hình thành và phát triển; các doanh nghiệp nhỏ, cơ sở sản xuất kinh doanh ít, quy mô nhỏ và phân tán nên việc huy động sự đóng góp của người dân và doanh nghiệp trong xây dựng NTM gặp nhiều khó khăn.

Song, trong quá trình tổ chức, thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, huyện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ, nhất là sự chỉ đạo, giúp đỡ trực tiếp của Sở Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh).

Vì thế, qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, toàn huyện có 03 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM là xã Hưng Long, Ngọc Lập, Nga Hoàng; 02 xã đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định đề nghị UBND tỉnh xét công nhân đạt chuẩn vào năm 2019, đạt tỷ lệ 31.25%.

Có thể nói, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới cùng với các chủ trương, chính sách sát với yêu cầu thực tiễn, hợp lòng dân, đại bộ phận nhân dân đã nhận thức đúng đắn về Chương trình, từ nhận thức đó, nhân dân đã tích cực tham gia chương trình như hiến đất, tài sản, công lao động để xây dựng các công trình công cộng, tự chỉnh trang nhà cửa làm cho đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao, môi trường sống ổn định, bền vững. Qua đó, người dân hài lòng với thành quả Chương trình đã đạt được, ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”.

Trong giai đoạn 2016 - 2019, huyện đã tổng huy động được nguồn lực để thực hiện Chương trình là 2.217,0 tỷ đồng bằng 135,79% so với giai đoạn 2011 - 2015 (1.632,6 tỷ đồng).

Trong đó, Ngân sách Nhà nước là 852,13 tỷ (ngân sách bố trí trực tiếp của Chương trình NTM 698,9 tỷ). Toàn huyện đã đạt được 246/304 tiêu chí, bằng 81%, tăng 197 tiêu chí so với năm 2010, có 31 khu dân cư đạt chuẩn NTM. Dự kiến kết thúc giai đoạn 2016 - 2020 toàn huyện có 12 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn NTM.

Với kết quả của 10 năm xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được xây dựng khang trang, môi trường thân thiện, xanh, sạch, đẹp.

Qua thực tiễn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, huyện Yên Lập cũng rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: Cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở phải có quyết tâm chính trị cao; có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, chủ động, sáng tạo, sâu sát và liên tục; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp và của Ban chỉ đạo để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng với sự quan tâm của toàn xã hội. Đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định đến kết quả của Chương trình.

Khẳng định và tạo điều kiện về cơ chế chính sách để người dân thực sự làm chủ thể, phát huy vai trò tích cực của các khu dân cư trong xây dựng Nông thôn mới là yếu tố quyết định cho sự thành công của Chương trình. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy tính chủ động và sáng tạo của người dân. Nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, thực sự quan tâm tới lợi ích thiết thực của người dân trong việc quyết định lựa chọn.

Với những kết quả tích cực vừa qua, Yên Lập đặt mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021 - 2025 số xã đạt chuẩn NTM đạt tỷ lệ 50% toàn huyện; trong đó có 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo quy định của trung ương, số khu đạt chuẩn NTM 50 khu, phấn đấu kết thúc giai đoạn 2025 - 2030 huyện Yên Lập cơ bản đạt chuẩn NTM.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: các xã chưa đạt 19 tiêu chí Nông thôn mới cần nghiêm túc đánh giá hạn chế và nguyên nhân của hạn chế, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, từ đó đề ra các giải pháp để khắc phục ngay những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và của toàn xã hội tham gia vào Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất; phát triển kinh tế trang trại, kinh tế tập thể; làm thay đổi tư duy, tập quán canh tác của người dân.

Tích cực thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư tại các cụm công nghiệp; góp phần quan trọng giải quyết việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập cho người dân.

Tích cực chỉ đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo; sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; sự nghiệp văn hóa, thông tin truyền thông, thể thao và du lịch, gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và chương trình giảm nghèo bền vững...

Dù vẫn còn rất nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, nhưng với quyết tâm cao của lãnh đạo chính quyền địa phương và nhân dân trong công tác xây dựng NTM, hy vọng tương lai không xa sẽ còn nhiều sự đổi thay to lớn hơn nữa trên quê hương Yên Lập.

Trọng Đính
Theo Báo Đời sống và Tiêu dùng

Từ khóa: