Sự kiện hot
3 năm trước

IDC muốn tăng vốn điều lệ lên 4.500 tỷ đồng

Doanh nghiệp đưa ra kế hoạch chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành là 15.000 đồng/cp, chỉ bằng 37% giá cổ phiếu IDC chốt phiên ngày 7/4. Tỷ lệ mua là 2 : 1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới). Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của IDICO dự kiến tăng từ 3.000 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng.

IDC muốn tăng vốn điều lệ lên 4.500 tỷ đồng - Ảnh 1

Tổng công ty IDICO (Mã: IDC) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với kế hoạch kinh doanh dự kiến tổng doanh thu gần 5.661 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 989 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 3% và 34% so với kết quả năm 2020. Công ty dự kiến chia cổ tức 10%/vốn điều lệ.

Doanh nghiệp dự kiến thực hiện tái cấu trúc và sắp xếp lại bộ máy các phòng ban công ty mẹ phù hợp với mô hình sở hữu mới các lĩnh vực kinh doanh chính gồm: Bất động sản công nghiệp, năng lượng, xây lắp và hạ tầng.

Về kế hoạch đầu tư xây dựng, đối với các dự án đã cho thuê hết đất là Khu công nghiệp (KCN) Nhơn Trạch 5, Mỹ Xuân A, Nhơn Trạch 1, Xuân B1 tiếp tục cải tạo, chỉnh trang các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

Đối với các dự án đang đầu tư và kinh doanh, hiện IDICO sở hữu hơn 771 ha đất công nghiệp, trong đó có 367 ha đã đầu tư hạ tầng đủ điều kiện cho thuê lại đất gồm dự án KCN Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng, Quế Võ II.

Với dự án KCN Hựu Thạnh, công ty sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư. Dự án KCN Cầu Nghìn sẽ được hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 với diện tích 140 ha và tiếp tục đầu tư hạ tầng để thu hút đầu tư.

Ngoài ra, công ty cho biết đã hoàn thành thủ tục và được phê duyệt đầu tư các dự án KCN tại tỉnh Thái Bình, TP Hải Phòng với quy mô hơn 1.000 ha. 

Đáng chú ý, IDICO cho biết sẽ nghiên cứu đầu tư một số KCN tại các tỉnh Tây Nam Bộ, bao gồm M&A các dự án KCN mới, triển khai các dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê kết hợp điện mặt trời áp mái tại các KCN với quy mô khoảng 32 ha theo hình thức đầu tư cuốn chiếu.

Năm 2020, lợi nhuận còn lại chưa phân phối của công ty mẹ là 314 tỷ đồng. Hội đồng quản trị đề nghị đại hội thống nhất không chia cổ tức để có dòng tiền thực hiện các dự án đầu tư đang trong giai đoạn khẩn trương như Khu công nghiệp Hựu Thạnh, Khu công nghiệp Cầu Nghìn,...

Ngoài ra, doanh nghiệp đưa ra kế hoạch chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành là 15.000 đồng/cp, chỉ bằng 37% giá cổ phiếu IDC chốt phiên ngày 7/4. Tỷ lệ mua là 2 : 1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới). Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của IDICO dự kiến tăng từ 3.000 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: