Sự kiện hot
3 năm trước

IMP đặt mục tiêu doanh thu năm 2021 tăng 10,7%

Năm 2021, Dược phẩm Imexpharm lên kế hoạch doanh thu tăng 10,7% và lợi nhuận trước thuế tăng 13,5%.

IMP đặt mục tiêu doanh thu năm 2021 tăng 10,7% - Ảnh 1

Dược phẩm Imexpharm (HoSE: IMP) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu đạt 1.530 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 10,7% so với năm trước. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 290 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2020.

Trong năm 2020,  Imexpharm ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.369 tỷ đồng, giảm 2,4% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 255 tỷ đồng, thực hiện 98% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế tăng 29,1% so với cùng kỳ lên gần 210 tỷ đồng, đạt mức kỷ lục.

Ngoài ra HĐQT còn thống nhất việc xử lý các khoản nợ khó đòi với tổng giá trị gần 103 triệu đồng, thực hiện mua lại 18.700 cổ phiếu ESOP do nhân viên nghỉ việc với giá 12.000 đồng/cp, chốt danh sách cổ đông vào ngày 22/3 để tham gia họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Tính đến thời điểm ngày 31/12, ông ty dược có quy mô tổng tài sản gần 2.100 tỷ đồng. Công ty có 507 tỷ thặng dư vốn cổ phần, 349 tỷ quỹ đầu tư phát triển và 205 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: