9 tháng trước

JVC nói gì về nguồn gốc hàng trăm tỷ đồng khoản phải thu kiểm toán lưu ý?

Ngoài việc báo cáo sau soát xét chênh lệch số liệu, kiểm toán còn đưa ra một số vấn đề về khoản phải thu khách hàng và tạm ứng trước cho cán bộ nhân viên cần được làm rõ.

Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (Mã: JVC) thông báo giải trình về việc chênh lệch số liệu kết quả hoạt động kinh doanh trước và sau soát xét báo cáo tài chính bán niên Công ty mẹ (giai đoạn 1/4 đến 30/9/2017).

Kiểm toán chênh lệch nhiều khoản

Theo đó, đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã đề cập khoản lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ khoảng 989 triệu đồng thay vì hơn 1 tỷ đồng như báo cáo trước đó. Lý do chủ yếu là doanh thu tăng do kiểm toán trích bổ sung doanh thu mảng kinh doanh liên kết theo số liệu được cập nhật tại ngày lập báo cáo. Tại thời điểm đó, công ty chưa có quyết toán chính thức với bệnh viện.

Ngoài ra, sau khi bù trừ khoản thu nhập khác với chi phí khác liên quan đến việc thanh lý tài sản cố định trong kỳ, Deloitte ghi nhận chi phí khác của JVC chỉ hơn 906 triệu đồng, mà không phải hơn 1 tỷ đồng như báo cáo đã công bố.

Đáng chú ý, doanh thu giai đoạn này tăng trưởng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 251 tỷ đồng. Lãi sau thuế hơn 6,6 tỷ đồng thay vì lỗ gần 40 tỷ đồng cùng kỳ. Nguyên nhân được JVC lý giải do trong giai đoạn này công ty đã hoạt động ổn định trở lại và không phát sinh nhiều khoản trích lập dự phòng so với năm 2016.

Dù vậy, trong báo cáo tài chính hợp nhất, khoản lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh chênh lệch tăng so với kiểm toán hơn 335 triệu đồng. Do điều chỉnh giảm phần giá vốn liên quan đến hàng hóa công ty mẹ bán cho công ty con làm tài sản cố định nên JVC lẽ ra phải ghi nhận lỗ hơn 3,3 tỷ đồng. Việc điều chỉnh này đã khiến số thuế TNDN hoãn lại của JVC tăng lên gần gấp đôi, ở mức 183 triệu đồng.

Kết quả, tổng doanh thu tăng nhẹ lên mức 257 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4,3 tỷ đồng thay vì lỗ hơn 46 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Một số ngoại trừ đáng lưu ý

Xét trên BCTC hợp nhất, khoản mục phải thu ngắn hạn 338 tỷ đồng và ứng trước cho nhà cung cấp gần 15 tỷ đồng, Deloitte cho rằng do không có đủ tài liệu xác nhận công nợ tại thời điểm lập báo cáo tài chính nên kiểm toán không thể xác định được có cần thiết phải điều chỉnh số liệu này không?

Tương tự, việc tạm ứng cho cán bộ công nhân viên lên tới 20,3 tỷ đồng cũng không có đủ thư xác nhận số dư.

Lý giải các vấn đề này, JVC cho rằng đây là những công nợ phải thu liên quan đến ban giám đốc tiền nhiệm. Trong đó có 158 tỷ đồng khoản thu và trả trước cho người bán phát sinh từ năm tài chính 2015 (kết thúc ngày 31/3/2016).

Công ty chứng khoán Bản Việt (BVSC) gần đây cũng nhận định rằng triển vọng tăng trưởng ngành thiết bị y tế khá khả quan do tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam tăng lên sẽ thúc đẩy nhu cầu sử dụng thiết bị y tế. Do đó, việc kinh doanh các vật tư tiêu hao, mở rộng hợp tác đầu tư với bệnh viện trong việc cung cấp xe khám lưu động, sửa chữa máy móc là mảng kinh doanh tiềm năng, có thể mang lại doanh thu, lợi nhuận và dòng tiền ổn định cho công ty.

Diễn biến JVC trong 3 tháng gần đây (Nguồn: VND)

Nhật Huyền
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: