Sự kiện hot
3 năm trước

KBC huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu cho công ty con

Thời điểm phát hành trái phiếu dự kiến trong quí II/2021, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán. Tổng mệnh giá phát hành dự kiến tối đa là 1.500.000.000 tỷ đồng. Lãi suất cố định 10,8%/năm, thời hạn là 24 tháng.

KBC huy động 1.500 tỷ đồng trái phiếu cho công ty con - Ảnh 1

HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Mã: KBC) vừa thông qua phương án chào bán trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, thời điểm phát hành trái phiếu dự kiến trong quí II/2021, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán. Tổng mệnh giá phát hành dự kiến tối đa là 1.500.000.000 tỷ đồng. Lãi suất cố định 10,8%/năm, thời hạn là 24 tháng.

Nguồn vốn thu được về từ phát hành trái phiếu sẽ được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động của các công ty con nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh. 

KBC dự chi 600 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (công ty con do KBC sở hữu gần 87% tỷ lệ biểu quyết) vay; 500 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang (KBC sở hữu 92,5% tỷ lệ biểu quyết) và 400 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Sài Gòn - Tây Bắc (KBC sở hữu 74% tỷ lệ biểu quyết) vay.

Năm 2021, HĐQT KBC dự kiến trình cổ đông hông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 6.600 tỷ đồng (tăng đến 207% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 2.000 tỷ đồng (tăng 525%).

KBC dự kiến sẽ triển khai dự án trọng điểm khu công nghiệp đô thị Tràng Cát trong năm nay. Đây là dự án do tổng công ty nắm giữ 100% vốn với diện tích 584,9ha và đã đền bù giải phóng mặt bằng 582ha.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết đã hoàn thành nộp hết tiền sử dụng đất cho khu đô thị Tràng Cát và TP. Hải Phòng đã vừa bàn giao hiện trạng đất trên thực địa. Đây là đại đô thị lớn ở Hải Phòng và sẽ đóng góp lớn lớn cho cổ đông trong nhiều năm tới.

KBC cũng có tờ trình đại hội cổ đông kế hoạch tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối tính đến cuối năm 2020 của công ty mẹ, với số dư lợi nhuận giữ lại cuối năm 2020 là 1.680 tỷ đồng.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: