Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Khải Hoàn Land (KHG) dự kiến phát hành 6,37 triệu cổ phiếu thưởng

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 63,7 tỷ đồng. Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2021 tại BCTC hợp nhất năm 2021 của Tập đoàn. Thời gian thực hiện sau khi được UBCKNN chấp thuận.

HĐQT CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán KHG - sàn HOSE) mới đây đã thông qua Nghị quyết về phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2022.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành tối đa hơn 6,37 triệu cổ phiếu, chiếm 1,44% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu: Tối thiểu trong thời hạn 1 năm và tối đa trong thời hạn 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành. 

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 63,7 tỷ đồng. Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2021 tại BCTC hợp nhất năm 2021 của Tập đoàn. Thời gian thực hiện sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 264 tỷ đồng, tăng 18%; lợi nhuận gộp đạt 128 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, doanh thu tài chính tăng mạnh mẽ (4,6 lần) đạt 74 tỷ đồng, chủ yếu là lãi cho vay. Do đó, bất chấp các loại chi phí tăng: chi phí tài chính 44 tỷ đồng (tăng 2,7 lần), chi phí bán hàng 31 tỷ đồng (tăng 3 lần), chi phí quản lý 16 tỷ đồng (tăng 58%), KHG vẫn có lãi trước thuế 110 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của KHG đạt 463 tỷ đồng, tăng 53%; lợi nhuận gộp đạt 173 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính vẫn là điểm sáng lớn của nửa đầu năm khi đạt 147 tỷ đồng, tăng 4,7 lần, đủ sức "cân" toàn bộ chi phí (tài chính, bán hàng, quản lý) để đưa lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 172 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của KHG đạt 6.841 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm. Các khoản phải thu có tốc độ tăng đáng kể, tăng 12%, đạt 5.878 tỷ đồng, chiếm tới 86% tổng tài sản; trong đó: các khoản phải thu ngắn hạn 1.180 tỷ đồng, giảm 3%, các khoản phải thu dài hạn 4.698 tỷ đồng, tăng 41%.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: