5 năm trước

Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng tăng 14,1% so với cùng kỳ

Thông số trên được Bộ Công thương công bố chiều 4/8 tại buổi họp báo thường kỳ.


Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng tăng 14,1% so với cùng kỳ. Ảnh: Trần Quý

Theo đó, tháng 7, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) ước đạt 12,4 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng 6 và tăng 7,7% so với tháng 7 năm 2013, trong đó: xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 7,5 tỷ USD, tăng 0,5% so với tháng 6 và tăng 8,0% so với tháng 7 năm 2013. 

Tính chung 7 tháng năm 2014 KNXK ước đạt 83,5 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2013 (tương đương với tăng 10,3 tỷ USD), trong đó KNXK của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 27,67 tỷ USD, chiếm 33,1% tổng KNXK của cả nước, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước; KNXK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ước đạt 55,84 tỷ USD, chiếm 66,9% tổng KNXK của cả nước, tăng 15%; Nếu không kể dầu thô, KNXK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 51,22 tỷ USD tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Về nhập khẩu hàng hoá, tháng 7, kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hoá ước đạt 12,65 tỷ USD, tăng 1,8% so với tháng 6 và tăng 13,6% so với tháng 7 năm 2013, trong đó: KNNK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước 7,05 tỷ USD, tăng 3,0% so với tháng 6 và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Tính chung 7 tháng năm 2014, KNNK ước đạt 82,25 tỷ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2013. Kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 46,05 tỷ USD, tăng 10,3%, chiếm tỷ trọng 56,0% tổng KNNK cả nước; Kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 36,2 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 44,0% tổng KNNK cả nước, tăng 13,0% so với cùng kỳ năm 2013.

Nhập siêu tháng 7 ước 250 triệu USD (bằng 2,0% kim ngạch xuất khẩu). Tính chung 7 tháng 2014, xuất siêu khoảng 1,26 tỷ USD (bằng 1,5% tổng KNXK), trong đó, khối các doanh nghiệp trong nước nhập siêu 8,5 tỷ USD, khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu gần 9,8 tỷ USD.

Trần Quý
theo Thanh tra

Từ khóa: