Sự kiện hot
8 năm trước

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam cán mốc 300 tỷ USD

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính đến 15/11/2016, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước cán mốc 300 tỷ USD.


Tính đến 15/11/2016, kim ngạch XNK của Việt Nam hơn 300,3 tỷ USD. Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2016 (từ 01/11 đến 15/11/2016) đạt hơn 15,82 tỷ USD giảm  2,7% (tương ứng giảm 438 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 10/2016.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/11/2016 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 300,3 tỷ USD, tăng 5,3% (tương ứng tăng gần 14,99 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 11/2016 thâm hụt 570 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 11/2016 còn mức thặng dư hơn 2,66 tỷ USD.

Trong 15 ngày đầu tháng 11/2016 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch xuất nhập khẩu gần 10,39 tỷ USD, giảm 3,8% tương ứng giảm 408 triệu USD so với nửa cuối tháng 10/2016. Tính đến hết ngày 15/11/2016 khối này đạt kim ngạch xuất nhập khẩu  gần 194,52 tỷ USD, tăng 6,9%, tương ứng tăng hơn 12,61 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015. Cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp có vốn FDI trong nửa đầu tháng 11/2016 đạt thặng dư 659 triệu USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/11/2016 hơn 18,24 tỷ USD.

Về giá trị xuất khẩu, đến 15/11, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  hơn 151,48 tỷ USD, tăng 7,5% (tương ứng tăng gần 10,58 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015. Trong số này, khối doanh nghiệp FDI đạt hơn 95,06 tỷ USD, tăng 10% tương ứng tăng gần 8,62 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm đến 70,2% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Còn về hàng hóa nhập khẩu, đến hết ngày 15/11/2016 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt hơn 148,82 tỷ USD, tăng 3,1% (tương ứng tăng hơn 4,43 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2015. Kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt gần 88,14 tỷ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2015, tương ứng tăng hơn 2,49 tỷ USD chiếm 59,2% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

theo Công lý

Từ khóa: