9 tháng trước

Lãnh đạo KSA lên tiếng về 'cơn bão' tin đồn thất thiệt

Ngoài việc hàng loạt lỗi, sai sót trong báo cáo tài chính là do lỗi... của kế toán, lãnh đạo KSA còn cho hay, doanh nghiệp rất hoang mang vì vừa lo vượt khó, lo chèo chống với những "cơn bão" thông tin thất thiệt.

Công ty Cổ phần Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (Mã: KSA) vừa có giải trình liên quan đến báo cáo tài chính quý III/2017 và báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng của Công ty.

Loạt lỗi, sai sót trong báo cáo tài chính do... kế toán sơ suất

Cụ thể, liên quan đến khoản phát sinh số liệu tại cột đầu năm (1/1/2017) ở Bảng cân đối kế toán trong BCTC quý III/201của KSA là 34,03 tỷ đồng (tuy nhiên số liệu tại cột cuối kỳ tại BCTC kiểm toán năm 2016 do Nhân Tâm Việt kiểm toán là 0 đồng). Theo lãnh đạo KSA, do kế toán Công ty hoạch toán nhầm từ vay và nợ thuê tài chính dài hạn sang vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

Còn số cuối năm (30/9/2017) phát sinh âm 8,9 triệu đồng là do kế toán hoạch toán nhầm tài khoản 341 và 128 dẫn đến phát sinh âm khoản vay và nợ thuê tài chính.

Đối với khoản phải thu ngắn hạn của Doanh nghiệp Tư nhân Nguyễn Thành Giang tại thuyết minh BCTC quý III/2017 25,3 tỷ đồng. KSA cho biết, đây là khoản phải thu từ đầu năm 2016, tuy nhiên hai bên đã thực hiện gia hạn thời gian thanh toán đến trước ngày 31/12/2017, KSA vẫn thực hiện đối chiếu công nợ với Doanh nghiệp Nguyễn Thành Giang và đối tác thể hiện trách nhiệm thanh toán nợ.

Về khoản phải thu ngắn hạn của Công ty Hữu hạn Bảo Tường Quảng Tây 115,7 tỷ đồng, do kế toán Công ty sơ suất nên khi lập báo cáo tài chính bị ghi sai tên đối tượng phải thu nhưng thực tế là 1 đối tượng – Công ty hữu hạn Mậu Dịch Bảo Hồng Bằng Tường Quảng Tây có trụ sở tại số 301, đường Bắc Đại Lộ, Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc do ông Đường Gia Bảo giữ chức vụ Giám đốc.

Ngoài ra, khoản phải thu ngắn hạn của Công ty TNHH Công Bình 118,9 tỷ đồng là đối tác của KSA có mã số thuế 1100745375, trụ sở tại số 333 ấp Bình Hòa, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, do ông Phan Công Bình làm người đại diện theo pháp luật. Theo KSA, Công ty TNHH Công Bình là doanh nghiệp xuất khẩu gạo đặc sản chất lượng cao hàng đầu Việt Nam. Ngày 29/5/2017, KSA và Công ty TNHH Công Bình đã ký hợp đồng số 01/2017/CB-KSA về việc mua bán hàng hóa (lúa RVT).

Liên quan về khoản phải trả người bán ngắn hạn của Công ty TNHH MTV Chế biến khoáng sản ZIRCON Bình Thuận 16 tỷ đồng tại thuyết minh BCTC quý III/2017. KSA giải thích rằng, đây là khoản phải trả từ đầu năm 2016, tuy nhiên hai bên đã thực hiện gia hạn thời gian thanh toán đến trước ngày 31/12/2017.

Còn về vấn đề tên Công ty Hữu hạn Hoa Điện (tại BCTC quý III/2017) và tên Công ty Hữu hạn Công nghệ Hoa Điện (tại BCTC riêng 6 tháng/2017) 115,8 tỷ đồng. Theo KSA, do kế toán Công ty sơ suất nên khi lập báo cáo tài chính bị ghi sai tên đối tượng phải thu nhưng thực tế là 1 đối tượng - Công ty Hữu hạn Công nghệ Hoa Điện có trụ sở tại phòng 8F, Tòa nhà Bright Way, số 33 đường Mong Kok, Trung Quốc do ông Lưu Hòa giữ chức Giám đốc.

Đối với các nhà cung cấp khác 74,5 tỷ đồng. Đây là các khoản phải trả người bán ngắn hạn chủ yếu phát sinh trong quý III/2017 và là các hộ gia đình bán lúa cho KSA.

Giải trình về giấy phép đối với dự án xây dựng Nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận

Liên quan về giấy phép đối với dự án xây dựng Nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận, KSA cho biết, ngày 13/8/2013, UBND tỉnh Bình Thuận đã ra công văn số 3193/UBND-KTN đồng ý chủ trương cho KSA lập dự án đầu tư nhà máy xỉ Titan Bình Thuận tại Cụm Công nghiệp Thắng Hải- huyện Hàm Tân- Tỉnh Bình Thuận. Ngày 4/12/2014, Thủ tướng Chính phủ có văn bản về việc đề chỉnh, bổ sung quy hoạch các dự án chế biến xỉ Titan tại tỉnh Bình Thuận, trong đó bổ sung vào quy hoạch “dự án chế biến xỉ Titan do KSA làm chủ đầu tư”.

Ngày 26/12/2014, UBND huyện Hàm Tân cấp giấy chứng nhận đầu tư số 418121000004 chứng nhận cho KSA thực hiện dự án đầu tư Nhà máy chế biến xỉ Titan Bình Thuận với quy mô 60.000 tấn xỉ/năm. Ngày 26/1/2015, UBND huyện Hàm Tân cấp giấy phép xây dựng số 5/GPXD cho KSA được phép xây dựng công trình Nhà mát xỉ Titan Bình Thuận.

Liên quan đến vấn đề này, KSA đã có công văn gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận đề nghị trả lời về việc cung cấp thông tin sai sự thật.

Đối với việc đăng ký kinh doanh đối với lĩnh vực “nhập và tái xuất đối với lô hàng thiết bị điện tư di động từ một công ty liên quan đặt trụ sở tại HongKong”, theo KSA, ngày 25/1/2017, UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định số 351/QĐ-UBND về việc công bố lựa chọn bổ sung các doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh, trong đó công bố KSA được lựa chọn một trong các doanh nghiệp thực hiện tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong các khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh.

Với 2 doanh nghiệp, KSA thực hiện tạm nhập, tái xuất hàng hóa là Công ty Hữu hạn Mậu Dịch Bảo Hồng Bằng Tường Quảng Tây với Công ty Hữu hạn Công nghệ Hoa Điện, đây là các đối tác thông thường của KSA, không có liên quan đến KSA trong các công ty này.

Cuối cùng, về báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng của Công ty, KSA cho biết, căn cứ Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 51/2016/BC-KSA ngày 27/10/2016 của KSA công bố thông tin và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2017-NQ-ĐHĐCĐ/KSA ngày03/5/2017 đã thông qua báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Ngày 17/3/2017, KSA và Công ty cổ phần Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai ký biên bản thỏa thuận số 01/BBTT với nội dung: "Công ty cổ phần Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai chuyển nhượng cho KSA 79% cổ phần cho Công ty cổ phần Đất Quảng Ninh Thuận do Công ty cổ phần Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai nắm giữ. Công ty cổ phần Đất Quảng Ninh Thuận là doanh nghiệp đã thực hiện thăm dò quặng sa khoáng Titan-Zircon khu vực xã Phước Hải, An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận với diện tích khu vực thăm dò là 792 ha theo Quyết định số 1283/GP-BTNMT ngày 30/6/2011".

Ngày 19/5/2016, KSA và Công ty cổ phần Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Theo đó, Công ty cổ phần Đất Quảng Chu Lai chuyển nhượng cho KSA 7,9 triệu cổ phần của Công ty Khoáng sản Đất Quảng Ninh Thuận. KSA đã thực hiện thanh toán 1 phần cho Công ty Đất Quảng Chu Lai. Theo nội dung hợp đồng, ngay sau khi Công ty Đất Quảng Ninh Thuận thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật sang KSA hoặc cá nhân do KSA chỉ định. KSA sẽ thanh toán phần còn lại của giá trị hợp đồng.

Lãnh đạo KSA cho biết: "trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa thoát ra được những khó khăn khủng hoảng chung, thị trường titan thế giới và khu vực giảm sút nghiêm trọng, việc đầu tư chế biến sâu khoáng sản titan không hiệu quả, KSA chưa được tỉnh Bình Thuận tạo điều kiện cấp quyền khai thác mỏ titan tại tỉnh gần nơi Công ty đang đầu tư xây dựng nhà máy chế biến xỉ titan, vì vậy Công ty phải đầu tư từng bước để chờ cơ hội phát triển".

Trong hoàn cảnh đó, Công ty đã nỗ lực hợp tác kinh doanh các lĩnh vực khác mà pháp luật cho phép để duy trì hoạt động và đầu tư. Việc đưa báo chí thông tin không đúng sự thật đã khiến Công ty hoang mang vì vừa lo vượt khó, lo chèo chống với những cơn bão thông tin thất thiệt.

Kết thúc phiên giao dịch 27/11, giá cổ phiếu KSA đóng cửa ở mức 1.450 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 20% trong 1 tháng qua với khối lượng giao dịch bình quân 1,8 triệu cổ phiếu/ngày.

Diễn biến cổ phiếu KSA trong 1 tháng qua (Nguồn : VNDirect)

Hà Mi
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: