7 năm trước

Lỗ thủng vốn, quỹ đầu tư muốn bỏ trốn

Thống kê của CafeF cho thấy, trong số gần 50 công ty quản lý quỹ được UBCKNN theo dõi trên website có đến 16 công ty báo lỗ năm 2011, tương đương bằng con số năm 2010.

Thống kê của CafeF cho thấy, trong số gần 50 công ty quản lý quỹ được UBCKNN theo dõi trên website có đến 16 công ty báo lỗ năm 2011, tương đương bằng con số năm 2010.

Trả lời phỏng vấn của TBKTSG, ông Nguyễn Thế Lữ, Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Saigon Asset Management (SAM), cho biết thời gian SAM bỏ vốn đầu tư ở Việt Nam cũng là lúc thị trường chứng khoán đang tăng trưởng nóng nhất, VN-Index lên đến hơn 1.100 điểm, trong khi hiện tại, chỉ số này còn không đến 400 điểm...SAM muốn đóng quỹ, ra đi.

Chủ cũ ra đi

Khó khăn trên không phải của riêng mình SAM. Nhiều công ty quản lý quỹ cũng đau đầu với lỗ. Trong vòng 1 tuần, 2 công ty quản lý quỹ báo cáo việc chuyển nhượng chủ.

13 cổ đông đã chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn đang sở hữu ở CTCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Chiến Thắng cho 3 cổ đông mới. 2 trong 3 cổ đông mới của Công ty quản lý quỹ Chiến thắng là cổ đông ngoại. Tỷ lệ sở hữu của 2 cá nhân này đạt 49%. Chiến Thắng thay hoàn toàn máu.

Trước Chiến Thắng chưa đầy 1 tuần, UBCKNN cũng công bố thông tin chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Quản lý quỹ Tín Phát. 3 cổ đông đã chuyển nhượng 30% vốn cho ông Bùi Đình Chiến. Với tỷ lệ sở hữu 30%, ông Chiến chắc chắn sẽ có vai trò không nhỏ đối với Tín Phát.

Kết quả kinh doanh không mấy sáng sủa

Thống kê của CafeF cho thấy, trong số gần 50 công ty quản lý quỹ được UBCKNN theo dõi trên website có đến 16 công ty báo lỗ năm 2011, tương đương bằng con số năm 2010.

Nhiều Công ty quản lý quỹ lỗ nhiều 2 năm 2010, 2011 liên tiếp như CTCP Quản lý quỹ đối tác toàn cầu lỗ, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư VIPC, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Dầu khí Toàn Cầu, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực Việt Nam, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thăng Long, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Tín…

Thống kê theo BCTC kiểm toán 2010-2011 cho thấy có đến 12 công ty quản lý quỹ lỗ cả 2010, 2011. Không ít công ty lỗ lũy kế gần bằng vốn điều lệ quỹ như Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sài Gòn có vốn đầu tư của chủ sở hữu 25 tỷ đồng nhưng lỗ lũy kế đến hết năm 2011 là 23,07 tỷ đồng. Công ty chưa công bố báo cáo bán niên lên UBCKNN.

Nhà đầu tư ít thông tin

Website của UBCKNN hiện lưu danh sách 49 công ty quản lý quỹ. Nhìn sơ bộ tình hình công bố của các quỹ có thể thấy một điều: rất ít thông tin. Chỉ một số ít công ty chăm chỉ công bố Kết quả kinh doanh, hoạt động của quỹ, thay đổi nhân sự...Website của nhiều công ty quản lý quỹ không thể truy cập, thông tin trên UBCKNN cũng chỉ update đến 2010.

Theo TTVN

Từ khóa: