12 tháng trước

Lợi nhuận kỷ lục năm 2017, Sao Ta dự kiến đưa nhà máy Tin An hoạt động trong 2018

Mức cổ tức từ 45% trong năm 2017 sẽ được hạ xuống 20% trong năm 2018 tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của Thực phẩm Sao Ta.

Thực phẩm Sao Ta đạt lợi nhuận kỷ lục trong năm 2017.

HĐQT CTCP Thực phẩm Sao Ta (Mã: FMC) vừa thông qua kế hoạch niên độ 2017-2018 với doanh thu dự kiến 155 triệu USD (tăng 7,6% so với thực hiện năm 2017), lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng (giảm nhẹ) và cổ tức 20% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu tùy tình hình.

Để đạt được mục tiêu trên, Công ty sẽ thực hiện tìm kiếm thêm cơ hội kinh doanh ở các hội chợ thủy sản quốc tế và củng cố khách hàng hiện có. Tăng cường các sản phẩm có biên lợi nhuận tốt (tôm bột, tôm chiên, nông sản…).

FMC cũng sẽ đưa nhà máy Tin An vào hoạt động chính thức trong năm tài chính 2018, hiện nay nhà máy đang hoạt động thử nghiệm, tập tay nghề. Quy mô vùng ao nuôi sẽ được mở rộng lên 200 ao và bổ sung kho lạnh 4.000 tấn.

Năm tài chính 2017 của Thực phẩm Sao Ta vừa kết thúc, doanh thu đạt 144 triệu USD, hoàn thành 96% so với kế hoạch. Đáng chú ý, kết quả lợi nhuận trước thuế đạt kỷ lục 125 tỷ đồng, vượt 25% kế hoạch năm.

Trong năm vừa qua, FMC thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông bằng tiền mặt 45%, đã tạm ứng 30%. FMC cũng đã phát hành xong 9 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 390 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của Sao Ta qua các năm. (Nguồn: Bạch Mộc tổng hợp).

Bạch Mộc
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: