9 tháng trước

Lợi nhuận Maritime Bank hạ nhiệt với lãi trước thuế quý III đạt 59 tỷ đồng

Sau khi tăng trưởng đột biến lãi 561 tỷ đồng trong quý II/2017, lợi nhuận của Maritime Bank có dấu hiệu hạ nhiệt với 59 tỷ đồng trong quý III, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank)

Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của ngân hàng đạt 589 tỷ đồng, tăng 207% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng doanh thu 9 tháng đầu năm của Maritime Bank đạt 631 tỷ đồng, tăng hơn 27%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt hơn 1.034 tỷ đồng, tăng gần 32%. Trong đó, nguồn thu nhập từ dịch vụ đã mang lại cho Maritime Bank hơn 225 tỷ, tăng hơn 27%, riêng quý 3 đạt hơn 85 tỷ đồng.

Riêng trong quý III, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 148 tỷ, thu nhập từ dịch vụ đạt hơn 85 tỷ đồng. Cùng với đó, ngân hàng giảm gần 68% chi phí dự phòng rủi ro so với quý III/2017 với hơn 89 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 59 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2017, tổng tài sản của Maritime Bank đạt 103.964 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm, trong đó cho vay khách hàng đạt khoảng 35.000 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng đạt hơn 61.000 tỷ đồng. Tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn đạt 19,97% cao hơn so với mức quy định của Ngân hàng Nhà nước (9%).

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng được kiểm soát ở mức 2,15%.

Trong năm, Maritime Bank đã tiến hành nâng cấp 51 quỹ tiết kiệm lên thành phòng giao dịch, được NHNN chấp thuận mở mới thêm 13 chi nhánh trên toàn quốc. Về nhân sự, ngân hàng tuyển mới 1.674 nhân viên trong 9 tháng đầu năm, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2016.

Diệp Bình
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: