khoảng 1 năm trước

Lợi suất trái phiếu chính phủ có xu hướng giảm nhẹ trên thị trường thứ cấp

Trên thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu các kỳ hạn vẫn tiếp tục có xu hướng giảm. Riêng lợi suất kỳ hạn 7 năm tăng nhẹ (0,018%) đạt mức 4,974%/năm. Lợi suất kỳ hạn 15 năm không đổi so với tuần trước đó, ở mức 6%/năm.

Khối lượng trúng thầu trái phiếu chính phủ qua các tháng (Nguồn: BVSC)

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), trong tuần từ 2/10 - 6/10, Kho bạc nhà nước (KBNN) đã tổ chức gọi thầy tại 3 kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 20 năm.

Trong đó lượng gọi thầu kỳ hạn 5 năm ở mức 1.000 tỷ đồng gấp đôi so với tuần trước, hai loại còn lại ở mức 500 tỷ đồng. Kỳ hạn 7 năm không được gọi thầu đợt này một phần là do trong tuần trước kỳ hạn này đã không có đơn vị trúng thầu trong khi kỳ hạn 5 năm lại có lượng đặt thầu gấp 5 lần giá trị gọi thầu.

Lượng đặt thầu kỳ hạn 5 năm đợt này cũng gấp 3,15 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu đạt 70% tại mức lãi suất 4,65%, không đổi so với lần trúng thầu gần nhất. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 10 năm bằng 3,16 lần giá trị gọi thầu với tỷ lệ trúng thầu là 40% tại mức lãi suất 5,42%, tăng 0,02% so với lần trúng thầu gần nhất. Lượng đặt thầu cho kỳ hạn 20 năm bằng 2,7 lần giá trị gọi thầu nhưng lại không có đơn vị trúng thầu.

Theo BVSC, nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ kỳ hạn ngắn (5 năm) vẫn tiếp tục xu hướng tăng trong hai tuần gần đây có thể là nguyên nhân chính khiến KBNN vẫn quyết định tăng khối lượng gọi thầu cho kỳ hạn này lên mức 1.000 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu các kỳ hạn vẫn tiếp tục có xu hướng giảm. Riêng lợi suất kỳ hạn 7 năm tăng nhẹ (0,018%) đạt mức 4,974%/năm. Lợi suất kỳ hạn 15 năm không đổi so với tuần trước đó, ở mức 6%/năm.

Tổng hợp giao dịch của khối ngoài (Nguồn: BVSC)

Tuần qua, khối ngoại bán ròng 108 tỷ đồng trên thị trường thứ cấp. Đã có 1.010 tỷ đồng được mua vào trong khi 1.118 tỷ đồng bị bán ra. Tuy nhiên, tính từ đầu năm 2017 đến nay thì khối ngoại vẫn đang mua ròng 18.799 tỷ đồng.

Tổng giá trị giao dịch Repos tuần qua giảm 24,8% so với tuần trước đó, về mức 22.065 tỷ đồng.

Tuần qua, tổng giá trị giao dịch Outright đạt 24.661 tỷ đồng, giảm 31,1% so với tuần trước đó. Trong đó, tỷ trọng loại trái phiếu với kỳ hạn còn lại từ 10 - 30 năm chiếm 36% tổng giá trị giao dịch, tương đương 8.770 tỷ đồng. Tỷ trọng loại trái phiếu có kỳ hạn còn lại dưới 1 năm chiếm 5%; kỳ hạn còn lại 3-5 năm chiếm 21%; kỳ hạn còn lại 5 - 10 năm chiếm 18% và kỳ hạn còn lại 1 - 3 năm chiếm 21% tổng giá trị giao dịch.

Diệp Bình
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: