2 tháng trước

Lùm xùm ở Ngân hàng Nam Á: NHNN chi nhánh TP.HCM chuyển đơn sang Cục II

Ngân hàng nhà nước chi nhánh TP.HCM (NHNNTP) ra văn bản số 1329/HCM - PTH về việc chuyển đơn phản ánh liên quan đến Giải quyết Đơn khiếu nại khẩn cấp của Nhóm cổ đông Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank) đến Cục II để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Cụ thể, ông Lương Khải Ân, đại diện nhóm cổ đông Nam Á Bank đã gửi văn bản đến NHNNTP với nội dung phản ánh “Thông báo tư cách người đại diện và đề nghị Giải quyết Đơn khiếu nại khẩn cấp của Nhóm cổ đông Ngân hàng TMCP Nam Á”.

Sau khi xem xét nội dung văn bản NHNNTP trả lời như sau: căn cứ Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định trình tự xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (Thông tư 07), Thông tư 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 sửa đổi, bổi sung một số điều của Thông tư 07, Quyết định số 1805/QĐ-NHNN ngày 23/8/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM.

Đồng thời, NHNNTP căn cứ Quy chế phối hợp công tác giữa Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm Quyết định số 300/QĐ-NHNN ngày 10/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và thông tin phản ánh có liên quan đến cổ phần của Nhóm cổ đông Ngân hàng TMCP Nam Á. Do đó, NHNNTP chuyển đơn phản ánh trên đến Cục II để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Văn Hào
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: