7 năm trước

Miễn, giảm giá vé tàu cho các đối tượng chính sách

Các đối tượng chính sách xã hội khi đi tàu hỏa có thể được miễn vé, hoặc giảm giá vé theo các mức 10%, 25%, 50% và 90% giá vé hiện hành.

Các đối tượng chính sách xã hội khi đi tàu hỏa có thể được miễn vé, hoặc giảm giá vé theo các mức 10%, 25%, 50% và 90% giá vé hiện hành.

Thông tin trên được nêu trong dự thảo Thông tư quy định việc miễn, giảm giá vé cho đối tượng chính sách xã hội khi đi tàu hỏa đang được Bộ Giao thông - Vận tải công bố lấy ý kiến nhân dân.

Dự thảo cũng quy định miễn vé cho đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn. Trẻ em được miễn vé sử dụng chung chỗ của người lớn đi cùng. Việc giảm 90% giá vé được áp dụng với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng...

Theo Danviet

Từ khóa: