6 năm trước

Một loạt chính sách lớn có hiệu lực từ tháng 4/2013

Dantin - Công khai thông tin tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt, giảm lệ phí trước bạ lần đầu ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi, tăng phí sát hạch lái xe là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2013.

Dantin - Công khai thông tin tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt, giảm lệ phí trước bạ lần đầu ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi, tăng phí sát hạch lái xe là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2013.

Giảm lệ phí trước bạ ôtô

Theo Nghị định 23/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011 về lệ phí trước bạ, ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10% (quy định cũ 10-20%).

Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung.

Ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Nghị định 23/2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2013.

Công khai thông tin TCTD bị kiểm soát đặc biệt

Theo Thông tư 07/2013 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng (TCTD), áp dụng từ ngày 27/4/2013, tùy vào thực trạng tài chính, mức độ rủi ro và vi phạm pháp luật của TCTD, Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định đặt TCTD vào tình trạng kiểm soát đặc biệt dưới hình thức giám sát đặc biệt (giám sát hoạt động hàng ngày của TCTD) hoặc kiểm soát toàn diện (kiểm soát trực tiếp và toàn diện hoạt động hàng ngày).Ngân hàng Nhà nước sẽ công khai danh tính đơn vị thuộc diện kiểm soát đặc biệt trên website của TCTD đó hoặc của NHNN cũng như trên một số phương tiện thông tin đại chúng hoặc công bố tại Đại hội đồng cổ đông.

Tăng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Theo Thông tư 23/2013 do Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, kể từ ngày 15/4/2013, phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ sẽ được điều chỉnh tăng.

Đối với thi sát hạch lái xe mô tô (hạng xe A1, A2, A3, A4), mức phí sát hạch lý thuyết sẽ là 40.000 đồng/lần thay mức 30.000 đồng/lần hiện nay; mức phí sát hạch thực hành tăng từ 40.000đ lên 50.000 đồng/lần . Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe B1, B2, C, D, E, F), mức phí sát hạch lý thuyết sẽ tăng từ 70.000 đồng/lần lên 90.000 đồng/lần, sát hạch thực hành trong hình tăng từ 230.000 đồng/lần lên mức 300.000 đồng/lần, sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng sẽ tăng từ 50.000 đồng/lần lên 60.000 đồng/lần.

Minh Thư

Từ khóa: