6 năm trước

Mức phạt vi phạm về dạy nghề tối đa là 150 triệu đồng

Theo Nghị định số 148/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề vừa được Chính phủ ban hành, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực dạy nghề đối với cá nhân là 75 triệu đồng, đối với tổ chức là 150 triệu đồng.

Theo Nghị định số 148/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề vừa được Chính phủ ban hành, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực dạy nghề đối với cá nhân là 75 triệu đồng, đối với tổ chức là 150 triệu đồng.


Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nghị định quy định các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề.

Đối tượng áp dụng của Nghị định là cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề; người có thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính và cá nhân, tổ chức khác có liên quan.

Đối với vi phạm quy định về thành lập, cho phép thành lập cơ sở dạy nghề, phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi không nộp lại quyết định thành lập, cho phép thành lập theo quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền.

Nghị định nêu rõ phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đói với các hành vi: tẩy, xóa, sửa chữa, làm thay đổi nội dung quyết định thành lập, cho phép thành lập; gian lận, giả mạo giấy tờ, tài liệu để được thành lập, cho phép thành lập cơ sở dạy nghề.

Với hành vi thành lập cơ sở dạy nghề mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, mức phạt sẽ là từ 20 triệu đến 30 triệu đối với Trung tâm dạy nghề; từ 30 triệu đến 40 triệu đối với trường Trung cấp nghề; từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với trường cao đẳng nghề.

Đối với vi phạm quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề, mức phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với hành vi không nộp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề theo thời hạn quy định tại quyết định thu hồi của cơ quan có thẩm quyền...

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013, thay thế Nghị định số 116/.2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề.

theo TTXVN

Từ khóa: