7 năm trước

Năm 2012, tập trung tháo gỡ 3 điểm nghẽn

Ngày 4.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 12.2011. Đây là phiên họp cuối cùng của năm 2011 nên Chính phủ đã dành nhiều thời gian để kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2011 và công tác năm 2012.

Ngày 4.1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 12.2011. Đây là phiên họp cuối cùng của năm 2011 nên Chính phủ đã dành nhiều thời gian để kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2011 và công tác năm 2012.

Theo đó, năm 2011 là năm rất khó khăn do tác động của kinh tế thế giới nhưng Chính phủ đã điều hành nền kinh tế bài bản hơn, chủ động hơn và cơ bản hoàn thành những mục tiêu đề ra.

Hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra

Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành, tình hình thực hiện quy chế làm việc năm 2011 và chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ cho thấy, trong năm 2011, tình hình thế giới có sự thay đổi nhanh, phức tạp, khó lường đã tác động đến KT-XH nước ta. Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt nhằm thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu đã đề ra.

Đến nay, tuy khó khăn thách thức còn nhiều nhưng nhìn chung, tình hình kinh tế-xã hội năm 2011 đã đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể từ quý II, tốc độ tăng giá đã giảm dần, cả năm tăng 18,13%; lãi suất tín dụng có xu hướng giảm; xuất khẩu tăng 33,3% so với năm 2010, vượt chỉ tiêu đề ra; nhập siêu bằng 9,9% tổng kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra là 18%; dự trữ ngoại hối tăng từ 3,5 tuần nhập khẩu lên 7,5 tuần nhập khẩu, bội chi ngân sách giảm xuống 4,9% GDP (kế hoạch là 5,3%)... Chính phủ cũng đã tập trung chỉ đạo khắc phục khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm tăng trưởng hợp lý; chú trọng đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc; tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội...

Về chương trình công tác năm 2012, Chính phủ xác định mục tiêu tổng quát trong chỉ đạo, điều hành là ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân...


Ảnh: Chinhphu.vn.

Hoàn thiện khung pháp luật để định hướng phát triển

Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nghiêm khắc chỉ rõ một số tồn tại, yếu kém trong chỉ đạo điều hành cần khắc phục như còn lúng túng trong xây dựng luật, công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên…Vì vậy Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong năm 2012 là phải tạo mọi điều kiện thuận lợi, môi trường thông thoáng để phát triển kinh tế-xã hội, trong đó tập trung vào 3 điểm nghẽn cần phải giải quyết triệt để là hạ tầng, thể chế và nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, Chính phủ tập trung chỉ đạo có hiệu quả những vấn đề bức xúc của xã hội về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tội phạm, môi trường...

Thủ tướng cũng khẳng định việc tái cấu trúc lại các tập đoàn, TCty nhà nước là nhằm để doanh nghiệp làm tốt hơn vai trò của Nhà nước giao và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt là thực hiện hiệu quả vai trò chủ đạo trong thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, an ninh quốc phòng. Cũng về vấn đề này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chức năng tiếp tục rà soát khung pháp luật hoạt động của các tập đoàn kinh tế nhà nước, nhất là cơ chế thực hiện, mô hình chủ sở hữu nhà nước, làm rõ trách nhiệm trong hội đồng quản trị và bộ quản lý ngành về kế hoạch, điều hành, quản lý vốn, thanh kiểm tra, quản lý cán bộ, cơ chế quản trị tại doanh nghiệp.

T.Tuật - C.Tùng
Theo Lao động

Từ khóa: