Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Ngân hàng MSB được chấp thuận phát hành cổ phiếu tăng vốn

Sau khi hoàn thành tăng vốn 30% thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, MSB sẽ triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Dự kiến, MSB sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận 30% cổ phiếu thưởng vào tháng 10/2022.

Thông tin từ Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK), mới đây đơn vị đã có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) thNgâực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 30%.

Được biết, nguồn vốn sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần có thể sử dụng để tăng vốn điều lệ sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. MSB sẽ phát hành thêm tối đa 458.250.000 cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành thêm theo mệnh giá là 4.582,5 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau phát hành sẽ tăng lên 1.985,75 triệu cổ phiếu.

Sau khi hoàn thành tăng vốn 30% thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, MSB sẽ triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Dự kiến, MSB sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận 30% cổ phiếu thưởng vào tháng 10/2022.

Kết thúc quý II/2022, MSB ghi nhận mức tăng trưởng tổng tài sản 6,5% so với ngày 30/6/2021, đạt trên 195.000 tỷ đồng. Trong đó, tổng cho vay khách hàng đạt gần 110.500 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân, tăng 28% và dư nợ tín dụng cấp cho khách hàng doanh nghiệp tăng khoảng 18% so với cùng kỳ.

Về huy động vốn, tổng tiền gửi tại ngày 30/6/2022 vượt 98.300 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với quý II/2021. Tỷ lệ CASA/tổng tiền gửi đạt 36,72%, tăng nhẹ so với cuối năm 2021, tiếp tục trong nhóm dẫn đầu thị trường. Điều này cũng đưa chỉ số biên lãi ròng (NIM) tăng lên 4,05% vào cuối quý II/2022.

Tổng thu nhập thuần của riêng quý II chạm mốc 2.800 tỷ đồng, trong đó ghi nhận sự đóng góp phần lớn từ thu nhập lãi thuần 2.060 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Mảng đạt hơn 315 tỷ đồng, tăng 223% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của riêng quý II/2022 của MSB vượt 1.840 tỷ đồng. Tính lũy kế 6 tháng đầu năm, MSB đạt tổng lợi nhuận trước thuế gần 3.336 tỷ đồng, tăng trường 7% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2021, MSB ghi nhận 1 khoản thu phí từ hợp đồng hợp tác bán Bancassurance với Prudential và được tính vào quý II.

Tỷ lệ an toàn vốn CAR (theo Thông tư 41) hợp nhất của MSB đạt mức 12,17% tại cuối quý II/2022. 

Cũng trong quý II vừa qua, MSB ra mắt MPower - cấp tín chấp hoàn toàn trực tuyến cho doanh nghiệp với hạn mức tới 15 tỷ đồng trong tối đa 3 ngày làm việc là cơ sở để MSB được vinh danh là “Ngân hàng doanh nghiệp sáng tạo nhất Việt Nam”. Cùng với sản phẩm tín chấp cho khách hàng cá nhân với quy trình 100% online và nhiều sáng kiến, giải pháp thuận ích khác, MSB liên tiếp được xướng tên tại các giải thưởng như “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”, Giải bạc cho hạng mục "Trải nghiệm thương hiệu tốt nhất tại Transform Award Asia 2021", "Ngân hàng TMCP tư nhân uy tín nhất Việt Nam".

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: