2 năm trước

Ngân hàng Quốc dân đại hội bất thường bầu thêm 3 thành viên HĐQT

Đại hội cổ đông bất thường của NCB dự kiến được tổ chức vào tháng 10 tới đây với mục đích bầu thêm 3 thành viên nhằm hoàn thiện cơ cấu hội đồng quản trị. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội cổ đông bất thường là 28/8.

Ngân hàng Quốc dân tổ chức đại hội bất thường bầu thêm 3 thành viên HĐQT (Ảnh: NCB)

Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) vừa công bố nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2017 dự kiến vào tháng 10 tới. Mục đích của cuộc họp là bổ sung 3 thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của ngân hàng nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm hoàn thiện cơ cấu của HĐQT.

Theo thông báo này, ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền đại hội cổ đông bất thường là 28/8. Ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ thực hiện theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng sẽ có quyền đề cử người vào HĐQT và Ban kiểm soát. Thời gian nhận hồ sơ đề cử được giới hạn đến 17 giờ ngày 29/8/2017.

Ngày 2/8 vừa qua, HĐQT NCB công bố quyết định bổ nhiệm ông Lê Hồng Phương giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 2/8/2017. Đồng thời thực hiện thủ tục trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Hồng Phương.

Được biết trong năm 2017, NCB có kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng lên 6.010 tỷ đồng, thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi và thu hút thêm các cổ đông chiến lược nước ngoài.

Hiện NCB và đối tác là một ngân hàng đầu tư hàng đầu của Mỹ đang khẩn trương hoàn thiện các bước cuối cùng của phương án đầu tư để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi chính thức mời đàm phán với các nhà đầu tư được lựa chọn vào danh sách ngắn.

Tính đến hết 30/6/2017, tổng tài sản của NCB đạt 63.200 tỷ đồng, giảm 8,5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 27.252 tỷ đồng, tăng 8,7%; tổng tiền gửi của khách hàng đạt 43.619 tỷ đồng, tăng 4,3%. Luỹ kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế của ngân hàng vỏn vẹn 2,1 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu của NCB ở mức 2,21%, tăng cao so với mức 1,48% đầu năm.

Trúc Minh
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: