8 tháng trước

Nhà thầu “quen” liên tiếp trúng các gói thầu của Bưu điện tỉnh Bắc Giang

Trong năm 2018, Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Trường Thịnh và Công ty TNHH Hải Yến đã liên tiếp trúng nhiều gói thầu của Bưu điện tỉnh Bắc Giang. Giá trị trúng thầu của các gói thầu này từ trên 200 triệu đồng đến 1,7 tỷ đồng.

Theo danh sách thống kê, ngày 19/9/2018, tại gói thầu Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Bưu điện huyện Lạng Giang, Bưu điện tỉnh Bắc Giang. Gói thầu này có giá trên 1,7 tỷ đồng. Công ty Trường Thịnh là đơn vị trúng thầu.

Trong 2 ngày là 07/11/2018 và 03/12/2018, Công ty Trường Thịnh liên tiếp trúng tiếp 4 gói thầu dưới hình thức chỉ định thầu, số tiền các gói thầu từ gần 300 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng.

Bưu điện tỉnh Bắc Giang.

Gói thầu thi công xây dựng công trình, dự án cải tạo, sửa chữa Bưu cục Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang: 279.673.000 đồng.

Gói thầu thi công xây dựng công trình, dự án cải tạo, sửa chữa Bưu điện huyện Tân Yên, BĐT Bắc Giang: 965.903.000 đồng.

Gói thầu thi công xây dựng công trình, dự án cải tạo, sửa chữa Bưu cục Mỏ Trạng, huyện Yên Thế, tỉnh Băc Giang: 340.573.000 đồng.

Gói thầu thi công xây dựng công trình, dự án cải tạo, sửa chữa Bưu cục Kim Tràng, huyện Tân , tỉnh Bắc Giang: 345.680.000 đồng.

Cũng giống như Công ty Trường Thịnh, Công ty TNHH Hải Yến từ ngày 17/9 đến ngày 03/12/2018 cũng liên tiếp trúng thầu tại các gói thầu lớn nhỏ từ gần 300 triệu đồng đến gần 1 tỷ đồng.

Gói thầu thi công xây dựng công trình dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng bưu điện huyện Sơn Động: 875 triệu đồng.

Gói thầu thi công xây dựng công trình, dự án cải tạo nâng cấp bưu điện huyện Lục Nam: 996 triệu đồng

Gói thầu thi công xây dựng công trình, dự án cải tạo, sửa chữa Bưu cục Chợ Sàn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang: 291 triệu đồng.

Gói thầu thi công xây dựng công trình, dự án cải tạo, sửa chữa Bưu cục Phố Hoa, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang: 311 triệu đồng.

Các gói thầu này đều được Công ty TNHH Hải Yến trúng dưới hình thức chỉ định thầu.

Nhận định về hình thức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu trên tờ Công lý, Thạc sĩ Nguyễn Hồng Chung cho rằng: Hình thức lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chỉ định thầu là việc chỉ định trực tiếp một nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu. Hình thức lựa chọn nhà thầu này hoàn toàn không có sự cạnh tranh nên chỉ áp dụng trong những trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Cụ thể được quy định trong điều 22 của Luật Đấu thầu 2013 và có được hướng dẫn trong nghị định số 63 năm 2014. Và theo quy định của Điều 22 của pháp luật về Đấu thầu thì có thể nói là các trường hợp đặc biệt khi áp dụng chỉ định thầu, chỉ áp dụng trong một số trường hợp

Tuy nhiên, Thạc sĩ Nguyễn Hồng Chung cũng cảnh báo, chỉ định thầu là việc chỉ định trực tiếp một nhà thầu để thực hiện gói thầu, hình thức này thì hoàn toàn không có sự cạnh tranh. Trong khi đó, mục tiêu lớn nhất đó là phải lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu và có giải pháp khả thi, có đề xuất tài chính phù hợp với quy định của bên mời thầu. Cho nên nếu như việc lạm dụng hình thức lựa chọn nhà thầu bằng chỉ định thầu một cách tùy tiện, không đúng quy định sẽ dẫn đến những những hệ lụy sau này.

Trong khi đó, tại điều Điều 22, Luật Đấu thầu năm 2013 đã quy định về việc Chỉ định thầu, cụ thể như sau:

Điều 22. Chỉ định thầu

1. Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;

b) Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo;

c) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ;

d) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đủ điều kiện năng lực theo quy định; gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình;

đ) Gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình;

e) Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

2. Việc thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có quyết định đầu tư được phê duyệt, trừ gói thầu tư vấn chuẩn bị dự án;

b) Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

c) Đã được bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu;

d) Có dự toán được phê duyệt theo quy định, trừ trường hợp đối với gói thầu EP, EC, EPC, gói thầu chìa khóa trao tay;

đ) Có thời gian thực hiện chỉ định thầu kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng không quá 45 ngày; trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày;

e) Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.

3. Đối với gói thầu thuộc trường hợp chỉ định thầu quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng điều kiện chỉ định thầu quy định tại khoản 2 Điều này nhưng vẫn có thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác quy định tại các điều 20, 21, 23 và 24 của Luật này thì khuyến khích áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác.

4. Chỉ định thầu đối với nhà đầu tư được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện;

b) Chỉ có một nhà đầu tư có khả năng thực hiện do liên quan đến sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ hoặc thu xếp vốn;

c) Nhà đầu tư đề xuất dự án đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án khả thi và hiệu quả cao nhất theo quy định của Chính phủ.

Báo Đời sống & Tiêu dùng tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Huy Đức
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: