10 tháng trước

Nhiều ngân hàng “dính chùm” nợ xấu vì Generalexim

Hiện 6 ngân hàng đó là: SHB, BIDV, Agribank, VietABank, Vietinbank và Vietcombank đang “dính chùm” trong khối nợ xấu hơn 643 tỷ đồng bởi Generalexim.

Tòa nhà dịch vụ thương mại, văn phòng và căn hộ tại 130 Nguyễn Đức Cảnh (Hà Nội) của Generalexim.

Riêng tiền lãi chưa thanh toán cho khoản nợ gốc hơn 643 tỷ đồng lên đến hơn 116 tỷ đồng của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp 1 (Generalexim - mã TH1) của các ngân hàng cũng đang hiển thị tại báo cáo tài chính bán niên 2017 sau xoát xét của Generalexim.

Cổ phiếu TH1 vào diện hạn chế giao dịch

Hoạt động kinh doanh gần đây của Generalexim thua lỗ liên tiếp. Cụ thể, năm 2015, lợi nhuận của công ty âm 134 tỷ đồng và năm 2016 âm 133 tỷ đồng.

Do đó, HNX đã có ý kiến đưa mã cổ phiếu TH1 của Generalexim vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 20/4/2017.

Tiếp tục trong 6 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận thuần của công ty từ hoạt động kinh doanh bị âm 11 tỷ đồng do bị đè nặng bởi lãi vay khiến Generalexim lỗ hơn 785 triệu đồng lợi nhuận sau thuế.

Theo báo cáo tài chính quý III/2017 của Generalexim, tính đến hết ngày 30/9/2017, tổng tài sản của công ty trên 951 tỷ đồng, nhưng nợ phải trả lên tới 907 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn tới 848 tỷ đồng và nợ dài hạn hơn 59 tỷ đồng.

Trong khoản nợ ngắn hạn là 848 tỷ đồng có đến 642 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

Trong khoản nợ dài hạn là 59 tỷ đồng có đến 38,5 tỷ đồng là vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của Generalexim tính đến ngày 30/9/2017 giảm còn hơn 44 tỷ đồng so với vốn góp của chủ sở hữu là 135 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC của Generalexim.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý III/2017 cho thấy doanh thu trong quý III sụt giảm nghiêm trọng còn 23 tỷ đồng so với 73 tỷ đồng cùng kỳ 2016.

Lợi nhuận gộp trong quý này đạt 5,7 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ 2016 lợi nhuận gộp âm 1,7 tỷ đồng do công ty bán hàng bị lỗ.

Chi phí lãi vay trong quý tới 16 tỷ đồng vẫn là gánh nặng của Generalexim so với 20 tỷ đồng cùng kỳ 2016. Lũy kế 9 tháng 2017, lãi vay lên tới 56 tỷ đồng so với 67 tỷ đồng cùng kỳ 2016.

Doanh thu giảm, lợi nhuận gộp giảm, chi phí lãi vay vẫn rất cao khiến lợi nhuận sau thuế quý III/2017 âm 4,3 tỷ đồng, giảm so với mức âm 38 tỷ đồng cùng kỳ 2016.

Lũy kế 9 tháng 2017, lợi nhuận sau thuế của Generalexim âm 5,1 tỷ đồng so với mức âm 50 tỷ đồng cùng kỳ 2016.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 9 tháng 2017 âm 139,5 tỷ đồng.

Tính tới hết 30/9/2017, chỉ số Vay nợ/Tổng tài sản của Generalexim lên tới 71%. Chỉ số Nợ phải trả/Tổng tài sản lên tới 95%.

Chỉ số Vay nợ/Vốn chủ sở hữu gấp 15 lần. Chỉ số Nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu gấp 20 lần.

Nguồn: BCTC của Generalexim.

Dòng tiền “đứt đoạn” gây nợ quá hạn tại 6 ngân hàng

Theo báo cáo tài chính bán niên 2017 đã soát xét, số nợ vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán với số dư nợ gốc là trên 643 tỷ đồng, lãi chưa thanh toán là 116 tỷ đồng.

Số nợ vay chưa trả trên đến từ nhiều ngân hàng sau:

Tại BIDV, Generalexim còn số dư nợ gốc tại ngày 30/6/2017 là 48 tỷ đồng.

Generalexim vay từ tháng 10/2014 – 30/9/2015. Khoản vay được thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất tại quận An Hải, TP.Hải Phòng; thế chấp quyền sở hữu và tài sản hình thành từ vốn vay của Dự án Khu dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê tại 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hà Nội...

Tại Vietcombank, số dư nợ vay đến ngày 30/6/2017 là 37 tỷ đồng cho khoản vay tín chấp 60 tỷ đồng có thời gian vay là 12 tháng kể từ ngày vay là 19/12/2014.

Tại SHB, số dư nợ vay đến ngày 30/6/2017 là 131 tỷ đồng. Generalexim vay từ tháng 7/2014 - 7/2015. Tài sản đảm bảo là doanh thu từ các hợp đồng kinh tế mà ngân hàng tài trợ vốn/phát hành LC xuất khẩu/bảo lãnh (BIDV, VietABank).

Tại VietABank, số dư nợ vay đến ngày 30/6/2017 là 301 tỷ đồng. Generalexim vay với thời hạn vay từ tháng 9/2014 - 9/2015. Tài sản đảm bảo là lợi thế thương mại đối với quyền sử dụng 435,9m2 đất thuê và tài sản hình thành trong tương lai tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tại Vietinbank, số dư nợ vay đến ngày 30/6/2017 là 64 tỷ đồng. Generaleximvay từ tháng 9/2015 - hết tháng 8/2016. Tài sản đảm bảo là các giá trị tài sản đảm bảo, hợp đồng đảm bảo theo cam kết bảo lãnh giữa Generalexim và bên cho vay có dẫn chiếu nghĩa vụ được đảm bảo gồm cả nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng này (khoản vay của Generalexim tại Vietinbank).

Tại Agribank, số dư nợ vay đến ngày 30/6/2017 là 45 tỷ đồng. Generalexim vay tín chấp bổ sung vốn lưu động, thời hạn vay đến hết 23/01/2016.

Theo giải trình của Generalexim, lý do công ty chưa thanh toán các khoản nợ cho các ngân hàng là do tình hình kinh doanh trong kỳ bị thu hẹp có những khó khăn nhất định, mặt khác việc thu hồi nợ của công ty gặp khó khăn, nên trong thời gian tạm thời công ty chưa có khả năng thanh toán các khoản vay ngắn hạn đến hạn, công ty vẫn xây dựng kế hoạch về nguồn tài chính để đảm bảo thanh toán các khoản nợ vay theo đúng hợp đồng đã được ký kết.

Nguồn: BCTC của Generalexim.

Đến hết 30/9/2017, khoản nợ vay của Generalexim vẫn còn tới 680 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn là 642 tỷ đồng, không chênh lệch so với khoản vay ngắn hạn 643 tỷ đồng tính đến 30/6/2017 đã quá hạn.

Hoạt động kinh doanh thua lỗ của Generalexim khiến công ty gặp khó khăn về nguồn tài chính trả nợ vay ngân hàng, nguyên nhân theo công ty là do nợ đọng khó đòi trong thời gian dài, khả năng thanh toán của các khoản nợ vay gặp khó khăn. Kết quả kinh doanh thua lỗ không hoàn toàn từ hoạt động kinh doanh mà công nợ từ các năm trước, lãi vay cao và chịu lãi phạt, khoản đầu tư cổ phiếu thua lỗ…

Công ty đã thành lập Ban chuyên chế chuyên trách thu hồi công nợ, công ty đang rà soát lại tài sản không mang lại hiệu quả…

Lan Anh
Theo BizLIVE

Từ khóa: