9 tháng trước

NHNN chấp thuận VietinBank phát hành 10.000 tỉ đồng trái phiếu

Đối tượng mua trái phiếu gồm các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Ngày 22/5, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) nhận được Quyết định số 1058/QĐ-NHNN ngày 20/5 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phát hành trái phiếu năm 2019 của VietinBank.

Theo Quyết định, NHNN chấp thuận phương án phát hành 10.000 tỉ đồng trái phiếu ra công chúng năm 2019 của VietinBank.

Lãi suất sẽ do VietinBank quyết định phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động của Ngân hàng.

Đối tượng mua trái phiếu gồm các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Các đối tượng này sẽ không gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của VietinBank và công ty con của các tổ chức tín dụng khác.

VietinBank sẽ mua lại trái phiếu năm 2019 theo quy định pháp luật. Đồng thời NHNN yêu cầu VietinBank phải có trách nhiệm sử dụng vốn phát hành trái phiếu 2019 đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, an toàn hoạt động.

Tính đến 31/3, nợ phải trả của VietinBank có 32.165 tỉ đồng đến từ trái phiếu. Trong đó, lượng trái phiếu vô danh do VietinBank phát hành kỳ hạn từ 12 tháng đến 5 năm có tổng mệnh giá 166 tỉ đồng; trái phiếu hữu danh loại kỳ hạn từ 12 tháng đến 5 năm có mệnh giá 5.650 tỉ đồng và loại kỳ hạn trên 5 năm là 26.515 tỉ đồng.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 hồi tháng 4, lãnh đạo VietinBank cho hay việc tăng vốn đối với ngân hàng thời gian tới là vô cùng cấp bách.

Chủ tịch Lê Đức Thọ chia sẻ với cổ đông rằng, vốn điều lệ của VietinBank suốt nhiều năm qua chỉ dừng ở hơn 37.000 tỉ đồng suốt 5 năm qua. Các nguồn lực từ cổ phần hóa, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài,… đã đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng của VietinBank các năm trước. Tuy nhiên, nhu cầu vốn của ngân hàng vẫn lớn, những năm gần đây, VietinBank tìm nhiều cách để cải thiện vốn tự có, chẳng hạn như phát hành trái phiếu dài hạn, cơ cấu các khoản đầu tư, cơ cấu các khoản góp vốn vào các công ty con…

Trường hợp không tăng được vốn thì ngân hàng phải điều chỉnh lại kế hoạch tăng trưởng, (như kế hoạch kinh doanh trong năm 2019, tín dụng chỉ tăng trưởng 6% trong trường hợp tăng được vốn theo giữ lại cổ tức).

Năm 2019, VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng tài sản 2 - 5%, dư nợ tín dụng 6 - 7%; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9.500 tỉ đồng.

NHNN chấp thuận VietinBank phát hành 10.000 tỉ đồng trái phiếu - Ảnh 2.
Kế hoạch kinh doanh của VietinBank trường hợp tăng được vốn.

Ánh Dương

Theo Kinh tế & Tiêu dùng, Vietnambiz

Từ khóa: