9 tháng trước

NHNN công bố danh sách 42 ngân hàng được bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Ngân hàng Nhà nước công bố danh sách 42 ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai.

Danh sách được áp dụng từ ngày 15/11/2017. Bên cạnh Agribank, danh sách còn bao gồm 30 ngân hàng thương mại cổ phần, 9 ngân hàng nước ngoài cùng 1 ngân hàng liên doanh.

Tiến Vũ
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: