3 tuần trước

NHNN: Đã giải quyết hết tình trạng sở hữu chéo giữa các ngân hàng

Tính đến cuối tháng 6/2019, các tổ chức tín dụng sở hữu chéo trực tiếp lẫn nhau đã được xử lí toàn bộ.

Trong báo cáo trình Quốc hội mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết tính đến ngày 30/6/2019, không còn tình trạng sở hữu chéo giữa các tổ chức tín dụng (TCTD). Số cặp TCTD sở hữu chéo trực tiếp lẫn nhau vào năm 2017 là 7 cặp đã được khắc phục hết.

Cùng với đó, việc sở hữu cổ phần trực tiếp lẫn nhau giữa ngân hàng và doanh nghiệp giảm, từ 56 cặp vào tháng 6/2012, đến tháng 6/2019 còn lại một ngân hàng thương mại với một cặp sở hữu cổ phần lẫn nhau là Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Công ty cồ phần Bất động sản Hòa Phát – Á Châu. 

Tỉ lệ sở hữu của ACB tại CTCP Bất động sản Hòa Phát – Á Châu là 2,86% và ngược lại là 0,046%.

NHNN cho biết sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ; sử dụng hiệu quả thông tin đánh giá tín nhiệm các TCTD. 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, NHNN đã thực hiện 1.009 cuộc thanh tra, kiểm tra và ban hành kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra đối với 920 cuộc thanh tra, kiểm tra. Từ đó đưa ra 6.603 kiến nghị, yêu cầu các TCTD khắc phục tồn tại, sai phạm; ban hành 150 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với TCTD và doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền phạt 12,45 tỉ đồng. 

Ngoài ra, NHNN cũng đã áp dụng một số biện pháp xử lí đối với tổ chức, cá nhân nhằm kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy hoạt động tại một số TCTD (trong đó chủ yếu là tại các Quĩ tín dụng nhân dân).

Trúc Minh

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: