Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Nông nghiệp BAF Việt Nam nhận chuyển nhượng 717.282 cổ phần tại Công ty Kim Hợi

Bà Bùi Hương Giang - Tổng Giám đốc BAF được giao quyết định toàn bộ vấn đề và chủ động thực hiện công việc cần thiết để nhận chuyển nhượng cổ phần.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HoSE: BAF) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án nhận chuyển nhượng của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Chăn nuôi Kim Hợi.

Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng là 717.282, tương ứng với 99,9% vốn điều lệ tại đơn vị. Bà Bùi Hương Giang - Tổng Giám đốc BAF được giao quyết định toàn bộ vấn đề và chủ động thực hiện công việc cần thiết để nhận chuyển nhượng cổ phần. Bà Bùi Hương Giang cũng là đại diện theo uỷ quyền quản lý toàn bộ số cổ phần trên của BAF tại Công ty Kim Hợi.

Kết thúc quý III/2022, BAF ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.919,6 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ, tuy nhiên do giá vốn giảm mạnh nên lợi nhuận gộp thu về 216 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí bán hàng đat 24,2 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 19,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 617% và 38,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết thúc kỳ, BAF Việt Nam báo lãi 158 tỷ đồng, tăng gần 260% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của BAF đạt 4.889 tỷ đồng, giảm tới 46%; trong cơ cấu doanh thu phần lớn là doanh thu bán nông sản với 3.934 tỷ đồng; doanh thu hoạt động chăn nuôi đạt 955,3 tỷ đồng, còn lại là cung cấp dịch vụ. Lãi lũy kế 9 tháng đạt 286,2 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu giảm 43% về 5.950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 24,8% lên 402 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng, Công ty thực hiện được 94% mục tiêu doanh thu và 71% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính tới ngày 30/9/2022, tổng tài sản của BAF Việt Nam giảm 6,2% xuống 5.199 tỷ đồng, trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 66% với 3.394 tỷ đồng; trữ tiền tăng 13,5% lên 330,2 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 100 tỷ đồng, khoản tiền này không được thuyết minh trong báo cáo tài chính; hàng tồn kho tăng 38,3% lên 1.505 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả giảm 15,6% xuống 3.378 tỷ đồng; tổng vay nợ tăng vọt 460% so với đầu năm lên 914 tỷ đồng, trong đó có 300 tỷ đồng là trái phiếu thường dài hạn. Vốn chủ sở hữu tăng 19,6% so với đầu năm.

Hà Quyên
Theo KTDU

Từ khóa: