4 năm trước

Ông Lê Đình Sơn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

ĐS&TD - Sáng ngày 18/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII đã công bố kết quả phiên họp thức nhất Ban chấp hành, tiến hành bầu Ban Thường vụ khóa mới 15 đồng chí. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Sáng 18/10, Ngày làm việc thứ 3 của Đại hội, Đại hội đã nghe đồng chí Hà Văn Thạch thay mặt đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Bầu ra Ban Thường vụ khóa mới gồm 15 đồng chí. Đồng chí Lê Đình Sơn - Chủ tịch UBND Tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Nam Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII.


Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020:


1. Lê Đình Sơn
2. Trần Nam Hồng
3. Từ Văn Diện
4. Hà Văn Thạch
5. Nguyễn Thị Gái
6. Đặng Quốc Vinh
7. Phan Cao Thanh
8. Nguyễn Văn Huyên
9. Trần Văn Sơn
10. Lê Văn Sao
11. Hoàng Trung Dũng
12. Nguyễn Thị Nữ Y
13. Đặng Quốc Khánh
14. Nguyễn Hồng Lĩnh
15. Dương Tất Thắng

Trước đó (chiều 17/10), Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử, ban kiểm phiếu, với tinh thần dân chủ, khách quan, bám sát yêu cầu về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu và trên cơ sở phát huy trí tuệ của từng đại biểu, đại hội đã tin tưởng bầu ra 55 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo kết quả bỏ phiếu tại Đại hội, có 2 đại biểu được 100% số phiếu nằm trong BCH Đảng bộ tỉnh là Đặng Văn Danh và Hà Văn Trọng.

Đại biểu Đại hội bầu BCH khóa XVIII.


Danh sách BCH Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 (xếp theo thứ tự A,B,C):


1. Trần Tú Anh - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
2. Lê Ngọc Châu - Giám đốc Sở Y tế
3. Đặng Quốc Cương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Xuyên
4. Nguyễn Văn Danh - Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh
5. Từ Văn Diện - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh
6. Hoàng Trung Dũng - Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh
7. Nguyễn Như Dũng - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII
8. Trần Thế Dũng - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
9. Trần Trung Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
10. Lê Minh Đạo - Chánh Văn phòng UBND tỉnh
11. Nghiêm Sỹ Đống - Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh
12. Nguyễn Thị Gái - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ khóa XVII
13. Trần Đình Gia - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
14. Hoàng Đình Hà - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
15. Trần Báu Hà - Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân
16. Võ Công Hàm - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Đức Thọ
17. Đặng Thanh Hải - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
18. Nguyễn Đình Hải - Bí thư Thị ủy Kỳ Anh
19. Võ Hồng Hải - Bí thư Huyện ủy Can Lộc
20. Võ Trọng Hải - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh
21. Dương Thị Hằng - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh
22. Nguyễn Thế Hoàn - Bí thư Tỉnh Đoàn
23. Trần Nam Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVII
24. Nguyễn Văn Huyên - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy
25. Trương Thanh Huyền - Bí thư Huyện ủy Lộc Hà
26. Hà Văn Hùng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy
27. Đặng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
28. Lương Phan Kỳ - Giám đốc Sở Giao thông vận tải
29. Trần Văn Kỳ - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp
30. Nguyễn Trí Lạc - Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh
31. Nguyễn Quốc Lập - Bí thư Huyện ủy Hương Sơn
32. Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
33. Trịnh Văn Ngọc - Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang
34. Hoàng Văn Quảng - Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh
35. Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh
36. Đặng Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
37. Lê Đình Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, Chủ tịch UBND tỉnh
38. Nguyễn Trọng Sơn - Giám đốc Sở Tài chính
39. Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
40. Trần Văn Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS sự tỉnh
41. Đinh Hữu Tân - Bí thư Huyện ủy Hương Khê
42. Nguyễn Thị Hà Tân - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
43. Trần Nhật Tân - Giám đốc Sở Công Thương
44. Nguyễn Văn Thanh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
45. Phan Cao Thanh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy
46. Đặng Văn Thành - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
47. Hà Văn Thạch - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
48. Dương Tất Thắng – Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh
49. Bùi Xuân Thập - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Thạch Hà
50. Đinh Quốc Thị - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú
51. Nguyễn Văn Tiến - Viện trưởng Viện KSND tỉnh
52. Hà Văn Trọng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh
53. Đỗ Khoa Văn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
54. Đặng Quốc Vinh - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
55. Nguyễn Thị Nữ Y - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh


Trí Thức - Diễm Phước

Từ khóa: