Sự kiện hot
6 tháng trước

PCC1 báo lãi quí III đạt 177 tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu PCC1 đạt 4.184 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cùng kỳ. Nhờ chi phí giá vốn giảm sâu, cùng với việc các công ty liên doanh liên kết có lãi trở lại, khiến cho lợi nhuận sau thuế đạt 394 tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2019 và hoàn thành 84% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

PCC1 báo lãi quí III đạt 177 tỷ đồng - Ảnh 1

CTCP Xây lắp điện 1 (PCC1 – mã chứng khoán PC1) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu đạt 1.644 tỷ đồng, tăng 31,2% so với cùng kì. Trong đó riêng doanh thu hoạt động xây lắp và thiết bị ngành điện tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ, lên mức 712 tỷ đồng và đóng góp 43% tổng doanh thu.

Tỷ lệ tăng chi phí giá vốn chỉ 22,2% nên lợi nhuận gộp thu về đạt 335 tỷ đồng, tăng gần 84% so với quý 3/2019. Chi phí tài chính tăng 13 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên mức gần 62 tỷ đồng đều là chi trả lãi vay. Trong khi đó doanh thu tài chính giảm 1,6 tỷ đồng, xuống mức 9,2 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 14,1 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 30 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khấu hao tài sản cố định và lợi thế thương mại.

Trong quý, PCC1 đạt hơn 177 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hơn gấp đôi so với số lãi gần 83 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 159 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu PCC1 đạt 4.184 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cùng kỳ. Nhờ chi phí giá vốn giảm sâu, cùng với việc các công ty liên doanh liên kết có lãi trở lại, khiến cho lợi nhuận sau thuế đạt 394 tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2019 và hoàn thành 84% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Hà Lan
Theo KTDU

Từ khóa: