2 năm trước

Petrolimex thành lập công ty con bao tiêu kinh doanh xăng dầu

Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex, Tổng công ty chuyên ngành thứ 5 được thành lập theo kế hoạch tái cấu trúc Petrolimex. Công ty trực tiếp kinh doanh xăng dầu và bao tiêu kinh doanh xăng dầu của khối vận tải, bao thầu kinh doanh vận tải của Tập đoàn.

Ủy viên HĐQT Petrolimex Nguyễn Thanh Sơn trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc PTC cho ông Đoàn Văn Thu và quyết định bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc cho ông Phạm Quang Hưng và ông Phan Văn Tân (Ảnh: Petrolimex)

Hôm nay (3/10), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) công bố Quyết định thành lập Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (PTC) được ký vào ngày 20/9.

PTC là Tổng công ty chuyên ngành thứ 5 được thành lập theo kế hoạch tái cấu trúc Petrolimex phù hợp với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đề án tái cấu trúc Tập đoàn đã được ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 25/4/2017.

Công ty có vốn điều lệ 300 tỉ đồng và trụ sở chính được đặt tại 229 Tây Sơn, Hà Nội. PTC là công ty TNHH một thành viên do Petrolimex sở hữu 100% vốn điều lệ, hoạt động theo hình thức “Công ty mẹ - Công ty con”. PTC trực tiếp kinh doanh xăng dầu và bao tiêu kinh doanh xăng dầu của khối vận tải, bao thầu kinh doanh vận tải của Tập đoàn.

Cùng với đó, ông Đoàn Văn Thu được Hội đồng Quản trị Petrolimex bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc PTC.

Trúc Minh
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: