8 năm trước

Phải có "bằng" mới được Quản lý chung cư

Đó là một trong những yêu cầu tại Thông tư 14/2011/TT-BXD quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư mới được Bộ Xây dựng ban hành.

Đó là một trong những yêu cầu tại Thông tư 14/2011/TT-BXD quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư mới được Bộ Xây dựng ban hành.

Nếu có những mô hình hợp lý quản lý chung cư, nhà cao tầng thì sẽ không xảy ra những tranh chấp như một số tòa nhà chung cư tại HN, TP HCM vừa qua

Theo đó, các đối tượng bắt buộc phải đào tạo bao gồm các thành viên Ban giám đốc doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư, Tổ trưởng các tổ kỹ thuật, bảo vệ, an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, Trưởng ca vận hành nhà chung cư

Các đối tượng trên phải có giấy chứng nhận đã qua đào tạo theo chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn do Bộ Xây dựng ban hành mới được tham gia quản lý vận hành chung cư.

Chậm nhất sau 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các đối tượng trên phải có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo mới được tham gia quản lý vận hành

Trường hợp phát hiện các đối tượng nêu trên không có giấy chứng nhận mà vẫn tham gia quản lý vận hành nhà chung cư thì căn cứ mức độ vi phạm, Giám đốc doanh nghiệp quản lý vận hành, cá nhân có liên quan sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định, bồi thường thiệt hại (nếu có), bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Thông tư do Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Trần Nam ký, có hiệu lực từ ngày 9/1/2012. 


Minh Hoàng
Theo Land Today

Từ khóa: