Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử

Năng động, thích ứng nhanh với ứng dụng công nghệ số cao… đang là lợi thế của Việt Nam, nhiều tập đoàn thương mại điện tử, tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới đánh giá cao khi ứng dụng thương mại điện tử.

Nhu cầu về đào tạo thương mại điện tử tại Việt Nam

Bộ Công Thương cho biết: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về thương mại điện tử tại hàng triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các hộ kinh doanh, các trường đại học trên cả nước là một trong các yếu tố quyết định tới sự phát triển nhanh và bền vững của thương mại điện tử nước ta trong giai đoạn tới.

Vì vậy, trong quyết định số 645 về Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 đã đặt ra mục tiêu 50% cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp triển khai đào tạo thương mại điện tử. Một triệu lượt doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cán bộ quản lý nhà nước, sinh viên được tham gia các khoá đào tạo về kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử.

Nhu cầu nguồn nhân lực khổng lồ cho lĩnh vực thương mại điện tử đặt ra yêu cầu cấp thiết cho các trường đại học, kênh chủ yếu đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, chất lượng cao cho các ngành trong nền kinh tế.

Theo báo cáo Đào tạo Thương mại điện tử tại các trường đại học 2022 cho thấy đã có những bước tiến rất lớn của lĩnh vực này trong những năm gần đây. Trước năm 2013, một số trường đại học đã giảng dạy thương mại điện tử. Tới năm 2013 hai trường đại học đầu tiên đào tạo ngành thương mại điện tử trình độ đại học là Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh.

Trong Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021 – 2025, phát triển nguồn nhân lực là một trong 5 nhóm chỉ tiêu đo lường mức độ phát triển của thương mại điện tử giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, đặt ra 2 mục tiêu gồm 50% cơ sở giáo dục đại học và nghề nghiệp trển khai đào tạo thương mại điện tử; có 1 triệu lượt doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cán bộ quản lý nhà nước, sinh viên… được đào tạo kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử.

Mặc dù vậy, đây mới chỉ là các mục tiêu về số lượng, nhưng đào tạo, còn cần chú trọng vào chất lượng, làm thế nào để nâng cao chất lượng ngành đào tạo thương mại điện tử, song song với việc gia tăng số lượng để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của các doanh nghiệp trên thị trường?

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: