10 tháng trước

Phó Chủ tịch Bùi Tuấn Minh phụ trách HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB)

Sau khi ông Phạm Quang Tùng thôi chức Chủ tịch HĐQT VDB để chuyển sang công tác tại BIDV, Thủ tướng Chính phủ giao ông Bùi Tuấn Minh - Phó Chủ tịch HĐQT VDB phụ trách HĐQT.

Ngày 8/12, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thông báo của Văn phòng Chính phủ nhân sự cấp cao của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Công bố nhân sự Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính đã công bố quyết định và thông báo giao nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Theo Quyết định số 1942/QĐ-TTg ngày 4/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Quang Tùng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam để chuyển công tác về làm việc tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Công văn số 3812/VPCP-TCCB ngày 4/12/2017, Thủ tướng Chính phủ giao ông Bùi Tuấn Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam phụ trách Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Như vậy, hiện cả VDB và BIDV vẫn chưa có Chủ tịch HĐQT chính thức.

Ánh Dương
Theo KTTD, Vietnambiz

Từ khóa: