7 tháng trước

Phú Yên: Chia nhỏ rừng để khỏi xin phép Thủ tướng Chính phủ

Tạo điều kiện cho nhà đầu tư, tỉnh Phú Yên đã cho phép chia nhỏ rừng với phân kỳ thu hồi đất rừng phòng hộ từng đợt là 20ha, để khỏi xin phép Thủ tướng Chính phủ theo quy định làm thiệt hại 40ha rừng phòng hộ.

Rừng phòng hộ đã được dự án New City phá bỏ để trồng cỏ làm sân golf. Ảnh: Trần Trung

UBND tỉnh Phú Yên vừa có công văn gửi các sở Kế hoạch và đầu tư, Xây dựng, NN&PTNT, Tài nguyên và Môi trường tỉnh này tổ chức kiểm điểm bổ sung; đồng thời cập nhật vào nội dung báo cáo kiểm điểm của các đơn vị về việc vi phạm trong triển khai dự án khu du lịch liên hợp cao cấp New City (gọi tắt New City) trước ngày 15/12.

Theo đó, dự án New City được Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc vào ngày 5/8/2004, UBND tỉnh Phú Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 8/7/2006, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 9/9/2014.

Về 122,04 ha rừng (xã An Phú - khu vực đang triển khai), tại diện tích này xác định có 89,78 rừng phòng hộ; 26,16 ha rừng sản xuất và chưa được điều chỉnh trong quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh Phú Yên.

Trong quy hoạch xây dựng, UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2.000 của dự án vào ngày 17/10/2016 và cho phép gộp chung bước lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 vào hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án để rút ngắn thủ tục cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, tại thời điểm tra (21/11/2017), quy hoạch chi tiết 1/500 và thiết kế cơ sở của dự án New City chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tiến độ dự án đã tạo mặt bằng, xây dựng cơ bản xong phần đất đắp nền, các tuyến đường chính của giai đoạn 1 và thực hiện các công tác chuẩn bị để thi công khu thể dục thể thao.

Tỉnh Phú Yên đã cho phép chủ đầu tư chia nhỏ rừng với phân kỳ thu hồi đất rừng phòng hộ từng đợt là 20ha, để khỏi xin phép Thủ tướng Chính phủ theo quy định, làm thiệt hại 40ha rừng phòng hộ. Ảnh: Trần Trung

Việc triển khai dự án khi chưa hoàn tất các thủ tục của nhà đầu tư được xác định là có sự cho phép của UBND tỉnh Phú Yên. Cụ thể, ngày 27/3/2015, UBND tỉnh Phú Yên có thông báo về việc chuyển mục đích đất rừng phòng hộ khu vực An Phú thuộc dự án New city như sau: “…không đặt lại vấn đề trình Thủ tướng Chính Phủ chuyển đổi mục đích đất rừng phòng hộ. Nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư…cho phép thực hiện việc phân kỳ thu hồi đất rừng phòng hộ với diện tích đất thu hồi từng đợt nhỏ hơn 20 ha”.

Đây được xem là việc chia nhỏ rừng để không phải xin phép Thủ tướng Chính Phủ theo quy định. Đến thời điểm kiểm tra, tại Khu đất An Phú chưa có quyết định cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền và chưa bàn giao đất cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho Chủ đầu tư thực hiện dự án UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo không phù hợp với quy định của pháp luật như: Thông báo ngày 18/8/2016 “cho phép vừa triển khai xây dựng, vừa hoàn tất các thủ tục đầu tư đối với các khu vực đã hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng…”; Văn bản ngày 15/9/2016 về việc cho phép khởi công xây dựng các đường chính thuộc dự án; Văn bản ngày 19/10/2016 về việc khẩn trương di dời cây phi lao trong phạm vi các hạng mục thi công dự án…

Kết luận TTCP cho biết, từ phản ánh của báo chí việc phá rừng xây sân golf, khách sạn, resort nhưng chưa có hồ sơ xin phép Thủ tướng cho chuyển mục đích sử dụng rừng là đúng, diện tích rừng bị chặt phá để làm dự án trên là 40ha, trong đó chủ đầu tư dự án New City tự ý khai thác 2,7ha, UBND tỉnh Phú Yên cho phép khai thác không đúng quy định là 37,3ha.

Việc UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH New City Việt Nam khai thác 05 ha rừng để làm lễ động thổ và chỉ đạo Sở NN&PTNN tổ chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế và Cấp phép khai thác với diện tích 64,12 ha khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép là vi phạm Điều 11 Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/05/2011 của Bộ NN&PTNN.

Việc UBND tỉnh Phú Yên cho phép vừa triển khai xây dựng vừa hoàn tất các thủ tục của dự án khi chưa được Bộ Tài nguyên Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; chưa có quyết định cho thuê đất cũng như bàn giao đất trên thực địa, chưa có hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật thi công và quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, chưa được cấp phép xây dựng là vi phạm quy định của pháp luật.

Trần Trung
Theo ĐSPL, Vietnammoi

Từ khóa: