Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

PV Power ước doanh thu 9 tháng giảm nhẹ còn 20.766 tỷ đồng

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, PV Power ghi nhận doanh thu đạt 14.523,78 tỷ đồng, giảm 7% và lợi nhuận sau thuế đạt 1.385,6 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng vừa có buổi làm việc với Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power, POW) về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng.

Cụ thể, tổng sản lượng điện sản xuất toàn tổng công ty 9 tháng đầu năm 2022 đạt 10,145 tỷ kWh, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu 9 tháng của toàn tổng công ty ước đạt 20.766 tỷ đồng, giảm 4% so cùng kỳ, trong đó doanh thu trực tiếp công ty mẹ ước đạt 12.544 tỷ đồng, giảm 22%. Doanh thu các công ty thành viên ước đạt 8.358 tỷ đồng, tăng 50% so cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, PV Power đặt kế hoạch doanh thu toàn tổng công ty là 24.242 tỷ đồng. Như vậy, tổng công ty đã thực hiện được gần 86% chỉ tiêu doanh thu.

8 tháng đầu năm, PV Power ước tính doanh thu là 18.540 tỷ đồng. Do đó, tính riêng trong tháng 9, tổng công ty ghi nhận 2.226 tỷ đồng doanh thu, vượt 63% so với kế hoạch tháng 9 công bố trước đó và gấp 2,56 lần so với kết quả tháng 9/2021 (tháng xảy ra sự cố nhà máy điện Vũng Áng 1).

Kết quả doanh thu tháng 9 vẫn thấp hơn so với giai đoạn tháng 3 đến tháng 6 do tháng 9 công ty thực hiện đại tu Nhà máy điện Cà Mau 1.

Trước đó, trong quý II/2022, PV Power ghi nhận doanh thu đạt 7.462,39 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 582,1 tỷ đồng, giảm 32,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, đáng chú ý biên lợi nhuận gộp giảm từ 14,4% về chỉ còn 12,4%.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, PV Power ghi nhận doanh thu đạt 14.523,78 tỷ đồng, giảm 7% và lợi nhuận sau thuế đạt 1.385,6 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ.

Công ty cho biết doanh thu tài chính sụt giảm 72,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 342,9 tỷ đồng về 127,95 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 9,1%, tương ứng giảm 33,49 tỷ đồng về 334,66 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu tài chính giảm do hụt doanh thu tài chính khác khi ghi nhận 0,73 tỷ đồng so với cùng kỳ 306 tỷ đồng, giảm 395,27 tỷ đồng so với cùng kỳ; đối với chi phí tài chính, mặc dù Công ty giảm chi phí lãi vay nhưng bất ngờ ghi nhận tới 38,6 tỷ đồng chi phí tư vấn tái cấu trúc so với cùng kỳ không ghi nhận.

Ngoài ra, tổng lỗ tỷ giá lên tới 82,24 tỷ đồng so với cùng kỳ là 16,67 tỷ đồng, tức tăng lỗ tỷ giá thêm 65,57 tỷ đồng.

Trong năm 2022, PV Power đặt kế hoạch tổng doanh thu 24.242 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 743 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 186,5% kế hoạch năm (kế hoạch lợi nhuận năm 2022 đặt thấp, giảm 64% so với thực hiện năm 2021).

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: