Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Quảng Trị: Chỉ 4 tháng đầu năm thu ngân sách đạt hơn 1.100 tỷ đồng

Chỉ 4 tháng đầu năm tỉnh Quảng Trị đã thu ngân sách đạt 1.100 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, một tín hiệu mừng cho nền kinh tế của tỉnh.

Theo báo cáo, 4 tháng đầu năm 2024 chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 1,75% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: ngành khai khoáng tăng 6,29%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,75%; sản xuất và phân phối điện tăng 0,83%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,64%. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của tỉnh này 4 tháng đầu năm nay tăng trưởng thấp do khó khăn thị trường tiêu thụ hàng hoá.

Thu ngân sách 4 tháng đầu năm hơn 1.100 tỷ đồng

Một số sản phẩm chủ yếu của Quảng Trị trong 4 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước tăng cao, như: Thủy hải sản chế biến tăng 33,74%; bia lon tăng 30,27%; phân hóa học tăng 16,14%... Một số sản phẩm tăng thấp: tinh bột sắn tăng 9,61%; dăm gỗ tăng 8,80%; điện thương phẩm tăng 6,16%; …

Một số sản phẩm của Quảng Trị giảm, như: Điện sản xuất giảm 1,78%; đá xây dựng giảm 4,98%; ván ép giảm 6,73%; gạch khối bằng bê tông giảm 7,70%; tấm lợp pro xi măng giảm 10,52%; ….

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Quảng Trị ước tính đạt hơn 11.224 tỷ đồng, tăng 10,56% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa của Quảng Trị ước tính đạt hơn 9.000 tỷ đồng, chiếm 80,73% tổng mức và tăng 11,19% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống của Quảng Trị ước tính đạt hơn 1.610 tỷ đồng, chiếm 14,35% tổng mức và tăng 9,43% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành ước tính của tỉnh này đạt 1,52 tỷ đồng, chiếm 0,01% tổng mức và tăng 24,31% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách nhà nước của Quảng Trị từ đầu năm đến ngày 15/4/2024 là hơn 1.105 tỷ đồng, đạt 28,3% dự toán địa phương năm 2024 và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tỉnh này thu nội địa hơn 818 tỷ đồng, đạt 27,7% dự toán địa phương và tăng 12,4%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu hơn 286 tỷ đồng, đạt 30,2% dự toán địa phương và tăng 22,7%.

Tổng chi ngân sách địa phương này từ đầu năm đến 15/4/2024 là hơn 3.511 tỷ đồng, đạt 37% dự toán địa phương năm 2024 và bằng cùng kỳ năm trước.

Từ đầu năm đến ngày 15/4/2024, toàn tỉnh Quảng Trị có 118 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 26,71% (-43 doanh nghiệp) so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó có đến 250 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

Về tình hình đầu tư của tỉnh Quảng Trị, 4 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt thấp so với kế hoạch nguyên nhân chủ yếu là do kế hoạch giao vốn năm 2024 chỉ bằng 75,16% so với năm 2023; các nguồn thu có nhiều dấu hiệu khởi sắc nhưng số thu nộp vào ngân sách nhà nước còn chậm nên nhiều công trình vẫn chưa có vốn để triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch. Cùng với đó, việc triển khai các Chương trình Mục tiêu Quốc gia tại tỉnh này còn gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Theo báo cáo, tỉnh quản lý năm 2024 đã giải ngân hơn 205 tỷ đồng, đạt 8,7% kế hoạch giao năm 2024.

Diễm Phước

Theo KT&ĐU

Từ khóa: