6 tháng trước

Sai phạm của Chủ tịch TP Bảo Lộc: Vì sao chưa được xử lý?

Theo kết luận số 261/TB- TTR của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2015 đến cuối năm 2017, ông Nguyễn Quốc Bắc trên cương vị Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác phòng chống tham nhũng...

Thế nhưng, đã gần năm trôi qua, những sai phạm này của ông Bắc chưa được UBND tỉnh Lâm Đồng xử lý triệt để.

Theo đó, kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc ông Nguyễn Quốc Bắc tại số 261/TB-TTr ngày 9/3/2018 đã chỉ ra hàng loạt sai phạm.

Ngoài kết luận số 261/TB- TTR của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Quốc Bắc còn bị tố cáo nhiều sai phạm khác liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn TP Bảo Lộc. Ảnh IT

Cụ thể, việc thực hiện chức năng nhiệm vụ trong quản lý quy hoạch để xảy ra một số vấn đề như: Việc lập nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch của các đơn vị tư vấn còn chưa đảm bảo thời gian theo quy định, chưa thực hiện đầy đủ việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quy hoạch; …

Về quản lý sử dụng kinh phí năm 2016 tại văn phòng HĐND và UBND TP.Bảo Lộc để xảy ra tình trạng xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ có nội dung khoán công tác phí cho các đối tượng không đúng quy định, dẫn đến chi khoán công tác phí sai quy định số tiền hơn 41 triệu, chi vượt quá dự toán hơn 133 triệu, việc thanh toán chế độ phụ cấp công vụ cho 58 trường hợp tại các phòng ban chuyên môn thuộc UBND TP. Bảo Lộc chưa thực hiện đúng quy định tại điều 2 nghị định 34/2012/NĐ-CP với tổng số tiền 1.049,31 triệu đồng, …

Ngoài ra, kết luận cũng nêu nhiều vấn đề sai phạm khác như bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 6 trường hợp thiếu một số điều kiện, tiêu chuẩn của chức vụ bổ nhiệm…Không có văn bản xin ý kiến của sở Nội vụ thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 4 trường hợp chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn là không đúng quy định…

Tại thông báo kết luận của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng nêu rõ: Ông Nguyễn Quốc Bắc – nguyên Phó chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc từ ngày 1/1/2015 đến ngày 11/6/2015) chịu một phần trách nhiệm trong công tác tổ chức cán bộ của UBND TP.Bảo Lộc. Từ ngày 11/6/2015 đến nay là Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về các tồn tại hạn chế.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Sở Nội Vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Về việc tiến hành tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, tháng 4/2018 Sở đã tiến hành họp kiểm điểm những tồn tại và hạn chế như phần kết luận đã nêu. Trong quá trình tiến hành tổ chức kiểm điểm ông Nguyễn Quốc Bắc thừa nhận những tồn tại trên. Sở Nội Vụ đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng. Nhưng đến nay chưa nhận được văn bản nào về việc xử lý trách nhiệm của ông Nguyễn Quốc Bắc”.

Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Quốc Bắc còn liên đới đến các công tác ký kết, chấp nhận chủ trương cho nhiều khu đất trên Thành phố Bảo Lộc không đúng thẩm quyền, bị người dân tố cáo khắp nơi, và hiện tại UBND tỉnh cũng đang trong quá trình xem xét, xử lý.

Kỳ Phương
Theo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: