7 tháng trước

Sai phạm kéo dài của Chủ tịch TP Bảo Lộc: Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm?

Tại hai kết luận số 261/TB- TTR của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng và kết luận số 1934/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ rõ những sai phạm “chồng” sai phạm trong công tác quản lý của ông Nguyễn Quốc Bắc – chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc. Trước những sai phạm trên, Sở Nội vụ đã tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm…

Như đã thông tin, ông Nguyễn Quốc Bắc với cương vị là người đứng đầu của UBND TP. Bảo Lộc đã để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác phòng chống tham nhũng.Cụ thể, tại kết luận số 261/TB-TTr ngày 9/3/2018 đã chỉ ra hàng loạt sai phạm như: Việc lập nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch của các đơn vị tư vấn còn chưa đảm bảo thời gian theo quy định, chưa thực hiện đầy đủ việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quy hoạch…

Dự án nâng cấp đường Cao Thắng xã Lộc Nga hiện vẫn đang trong tình trạng bị người dân khiếu nại

Về quản lý sử dụng kinh phí năm 2016 tại Văn phòng HĐND và UBND TP.Bảo Lộc để xảy ra tình trạng xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ có nội dung khoán công tác phí cho các đối tượng không đúng quy định, dẫn đến chi khoán công tác phí sai quy định số tiền hơn 41 triệu, chi vượt quá dự toán hơn 133 triệu, việc thanh toán chế độ phụ cấp công vụ cho 58 trường hợp tại các phòng ban chuyên môn thuộc UBND TP. Bảo Lộc chưa thực hiện đúng quy định tại điều 2 nghị định 34/2012/NĐ-CP với tổng số tiền 1.049,31 triệu đồng…

Thông báo kết luận của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng nêu rõ: Ông Nguyễn Quốc Bắc – nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc từ ngày 1/1/2015 đến ngày 11/6/2015) chịu một phần trách nhiệm trong công tác tổ chức cán bộ của UBND TP.Bảo Lộc. Từ ngày 11/6/2015 đến nay là Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về các tồn tại hạn chế.

Sai phạm trên của ông Bắc chưa được xử lý triệt để thì ngày 25/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định số 1934/QĐ-UBND về việc thụ lý và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo ông Nguyễn Quốc Bắc – Chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc về việc cho phép đơn vị thi công xây dựng trước khi chưa có kết quả trúng thầu, chưa kí hợp đồng thi công với đơn vị thi công tại 2 dự án gồm: Công trình xây dựng cơ sở hạ tầng Khu hành chính tập trung đường Huỳnh Thúc Kháng và công trình nâng cấp đường Cao Thắng.

Tại kết luận này nêu, ông Nguyễn Quốc Bắc với cương vị là người đứng đầu UBND TP.Bảo Lộc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đã thiếu kiểm tra, giám sát thực hiện không đúng các quy định của pháp luật về trách nhiệm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của các cơ quan nhà nước theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 164, khoản 7, Điều 160 Luật xây dựng để xảy ra việc thi công Công trình xây dựng cơ sở hạ tầng Khu trung tâm hành chính tập trung đường Huỳnh Thúc Kháng không đúng quy định pháp luật.

Kết luận tố cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị giao Sở Nội Vụ tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với ông Nguyễn Quốc Bắc về những sai sót trong việc triển khai thực hiện Dự án nâng cấp đường Cao Thắng xã Lộc Nga và Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu trung tâm hành chính tập trung đường Huỳnh Thúc Kháng không đúng quy định pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Sở Nội vụ cho biết, sau khi có kết luận của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Nội vụ đã tiến hành tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với ông Nguyễn Quốc Bắc.

Trong quá trình kiểm điểm những sai phạm của ông Bắc được thanh tra và UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ rõ nên ông Bắc thừa nhận những sai phạm này.

“Nhiệm vụ của Sở Nội vụ là tiến hành tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của ông Bắc và những người có liên quan theo kết luận. Sau khi tiến hành kiểm điểm Sở Nội Vụ đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng. Trong quá trình kiểm điểm thì ông Bắc không có phản bác sai phạm trong kết luận. Ông Bắc là người đứng đầu nên ông Bắc chịu trách nhiệm”, đại diện Sở Nội vụ Lâm Đồng cho biết.

Báo Đời sống & Tiêu dùng tiếp tục thông tin về vụ việc!

Kỳ Phương
Theo Báo Đời sống & Tiêu dùng

Từ khóa: